Stratt+ hecht grote waarde aan uw en onze privacy. Dit is de reden dat Stratt+ open en transparant wil zijn over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Op deze pagina treft u de verschillende onderdelen aan hoe wij uw gegevens verwerken en beschermen. Klik op een onderdeel om de bijbehorende tekst in te zien. Hebt u vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen.

Stratt+
H.A. Lorentzstraat 1-A
3331 EE Zwijndrecht
T: 078-612 03 20
E: welkom@stratt.nl

Stratt+ is specialist in het invullen van projecten in de industrie en bij overheid met technische experts binnen het midden- en hoger segment.

Of het nu gaat om kortdurende, langdurende projecten of technische banen met uitzicht op vast dienstverband: wij helpen klanten en technische professionals met de juiste match.

Met ca. 45 jaar ervaring hebben we de nodige expertise opgebouwd in het matchen van de noodzakelijke technische experts met nieuwbouwprojecten, maintenance en shutdowns in de industrie en voor (het technische deel van) de overheid.

Bij Stratt+ hebben wij privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens hoog in het vaandel staan en daarom gaan wij zeer discreet en vertrouwelijk met uw én onze gegevens om.

Wij voelen ons verantwoordelijk voor een juiste verslaglegging en daarom doen wij er alles aan om uw gegevens goed te borgen conform de privacy verordening.

Uw gegevens worden door ons verzameld vanaf het moment dat u;

 • zich bij ons in onze vestiging in Emmen of Zwijndrecht inschrijft of
 • op andere wijze contact met ons opneemt of
 • op andere manieren informatie bij ons achterlaat met betrekking tot het voorstellen van uw CV aan onze opdrachtgever of
 • het aangaan van een overeenkomst van opdracht of projectcontract of
 • een leverancier, kandidaat of andere relatie bent of
 • u informatie aanvraagt via de website of de telefoon.

De vastgelegde gegevens worden discreet verwerkt. Stratt+ werkt met een online recruitment systeem Yellow Yard waar deze gegevens worden geregistreerd en bewaard.

Stratt+ heeft altijd gewerkt conform de geldende wetgeving. Echter, vanwege de nieuwe privacy verordening (25 mei 2018) is ieder bedrijf, dus ook Stratt+, verplicht om duidelijke regels op te stellen met betrekking tot het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens.

De gegevens die wij verzamelen hebben betrekking op onze dienstverlening. Als wij u benaderen voor een opdracht dan zullen wij bepaalde gegevens moeten overleggen aan onze opdrachtgever. Dit geldt voor ZZP’ers, bemiddeling van kandidaten, werving & selectie en payroll. Daarom zullen wij informatie vergaren over uw inzetbaarheid, ontwikkeling en overige gegevens die benodigd zijn bij de totstandkoming van uw overeenkomst.

Wij zullen uw gegevens verzamelen en verwerken om:

 • U te benaderen inzake nieuwe opdrachten, om uw beschikbaarheid te verifiëren en u zodoende nog beter van dienst te kunnen zijn;
 • Uw beschikbaarheid en inzetbaarheid te kunnen checken in verband met het matchen op de juiste opdracht;
 • In geval van ziekte uw gegevens in te kunnen voeren in ons verzuimsysteem;
 • Uw gegevens aan te kunnen melden bij ons administratiekantoor;
 • Referentiechecks en screenings te kunnen uitvoeren;
 • Een opdracht met u aan te kunnen gaan als een opdracht met u tot stand is gebracht en de daarbij behorende HR- en salarisadministratie te kunnen uitvoeren;
 • Een tot stand gekomen opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen;
 • Tijdens audits uw gegevens te kunnen overleggen aan de belastingdienst en accountants;
 • Uw gegevens te kunnen verwerken met betrekking tot diverse screenings bij diverse klanten;
 • Om uw te kunnen aanmelden voor diverse trainingen of cursussen;
 • Informatie te kunnen verstrekken aan diverse certificering- en kwaliteitsinstanties in het kader van ISO of KAM;
 • Bepaalde subsidies en/of premiekortingen te kunnen verwerken;
 • Informatie te kunnen vergaren door middel van enquêtes.

Tevens worden gegevens intern uitgewisseld tussen afdeling commercie (eerste contactmoment met de kandidaat of klant), vervolgens doorgestuurd naar afdeling P&O (inzake opstellen en verwerken van contracten en dossiers, verrichten van verzuimmeldingen etc) en als laatste met afdeling salarisadministratie (in verband met het maandelijkse salaris en verwerken van facturen).

Als u besluit om een opdracht bij ons te vervullen dan zullen wij een aantal gegevens bij u opvragen welke nodig zijn om een contract met elkaar aan te gaan. De volgende gegevens zullen bij u worden opgevraagd:

 • NAW gegevens, overige contactgegevens en e-mailadres(sen). Deze gegevens zijn ook te zien in Yellow Yard, waar u zelf toegang toe heeft.
 • Contactgegevens van de persoon wie wij in geval van nood kunnen benaderen;
 • Uw curriculum vitae, opgedane werkervaring en stages;
 • Getuigschriften en/of referenties die wij kunnen verifiëren;
 • Per wanneer u beschikbaar bent en of u al een vakantie heeft gepland;
 • Cursussen of trainingen die u heeft gevolgd en de bijbehorende certificaten (VCA-VOL etc);
 • Overige gegevens die van toepassing zijn op de opdracht(gever) die u via Stratt+ aanneemt.

Onze afdeling P&O heeft aanvullende gegevens van u nodig inzake het op te stellen contract:

 • Een kopie van uw legitimatiebewijs, BSN-nummer, bankrekeningnummer, een werkvergunning (indien van toepassing) en aanvullende informatie die betrekking hebben op onze salaris- en verzuimadministratie;
 • Gegevens die van toepassing zijn op eventuele screenings die u moet ondergaan. Hierbij moet gedacht worden aan een radiologische screening of veiligheidsscreenings met betrekking tot overheidsfuncties. Uiteraard zullen wij deze gegevens pas navragen op het moment dat het inderdaad tot een overeenkomst komt.

Bent u ZZP’er?

In dat geval zullen wij u vragen om ook ondernemingsgegevens aan ons te verstrekken waaronder een recente KvK verklaring. Al deze gegevens worden zowel in een digitaal als een fysiek dossier verzameld. Alleen afdeling P&O en Directie hebben toegang tot uw gegevens waardoor uw gegevens zeer veilig worden bewaard.

Voor opdrachtgevers geldt dat wij naast de gebruikelijke NAW gegevens van het bedrijf en naam van ons contactpersoon, ook aanvullende informatie vergaren inzake facturering etc.

Inzake een samenwerking inhuur derden zullen wij altijd meerdere financiële gegevens verzamelen waaronder een geldige NEN- en G-rekeningverklaring. Deze gegevens worden zorgvuldig bewaard en kunnen alleen worden ingezien door P&O, directie en afdeling financiën.

Tevens worden gegevens intern uitgewisseld tussen afdeling commercie (eerste contactmoment met de kandidaat of klant), vervolgens doorgestuurd naar afdeling P&O (inzake opstellen en verwerken van contracten en dossiers, verrichten van verzuimmeldingen etc) en als laatste met afdeling salarisadministratie (in verband met het maandelijkse salaris en verwerken van facturen).

Stratt+ houdt zich aan de toegepaste wettelijke en fiscale bewaartermijnen. Hebt u zich bij ons ingeschreven, maar heeft u nog niet via ons gewerkt? In dat geval mogen wij uw gegevens maximaal 2 jaar bewaren. Daarna verzoeken wij u om ons op de hoogte te houden van uw loopbaan. Wenst u ingeschreven te blijven staan, laat het ons weten zodat wij dit kunnen verwerken.

Werkt u via Stratt+ of heeft u via ons gewerkt? In dat geval mogen wij uw gegevens een langere periode bewaren omdat bepaalde (fiscale) gegevens een bewaartermijn van 5 jaar hebben.

Ja, dat mag. Als u bijvoorbeeld aan het werk gaat bij een overheidsinstantie dan zijn wij verplicht om u te laten screenen. In dat geval zullen wij bepaalde gegevens van u verzamelen, maar u zult ook formulieren moeten invullen die wij op onze beurt moeten doorsturen naar de betreffende instantie.

Ook in het kader van vorderingen van een incassobureau zijn wij wettelijk verplicht om uw gegevens door te geven. Dat geldt ook voor geheimhoudingsverklaringen van opdrachtgevers. Stratt+ is tevens verplicht om uw gegevens te verwerken in het externe verzuimsysteem in geval van ziekte. Maar wij mogen ook bepaalde gegevens doorgeven aan onze opdrachtgevers als u via Stratt+ een opdracht heeft aangenomen.

U hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we van u bewaren. U kunt hiervoor altijd contact opnemen met Stratt+, die u deze persoonsgegevens via e-mail kan verschaffen.

In geval Stratt+ uw gegevens verwerkt op geautomatiseerde wijze op basis van uw toestemming of op basis van een overeenkomst, dan heeft u het recht om een kopie te krijgen van deze gegevens zodat deze (in een machine leesbaar) formaat kunnen worden overgedragen aan een andere partij. Eea heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die u heeft verstrekt.

U hebt het recht om te verzoeken om een correctie van uw persoonsgegevens wanneer deze incorrect zijn, met inbegrip van het recht op completering van onvolledige persoonsgegevens.

U hebt het recht om op elk moment de door Stratt+ verwerkte persoonsgegevens te verwijderen.

Neem contact op met één van onze medewerkers en u kunt zich bij ons uitschrijven. U wordt dan niet meer via Stratt+ benaderd voor opdrachten. Bepaalde gegevens blijven echter wel beschikbaar vanwege wettelijke bewaartermijnen als u al via Stratt+ heeft gewerkt (zie ook: bewaartermijn van uw gegevens).

Wanneer u een bezoek brengt aan één van onze kantoren, dan wordt de mogelijkheid geboden om gebruik te maken van ons WiFi netwerk. De netwerkapparatuur heeft hiervoor enige gegevens nodig van uw device (MAC adres). Stratt+ heeft geen toegang tot de opgevraagde gegevens. De verstrekte informatie wordt alleen door het device gebruikt om u bij een volgend bezoek zonder aanmelden opnieuw gebruik te laten maken van het WiFi netwerk.

Stratt+ is van mening dat veiligheid van uw gegevens van het grootste belang is. Daarom hebben alleen geautoriseerde medewerkers toegang tot uw digitale gegevens en uw dossier. Dat geldt voor gegevens van zowel onze kandidaten als onze opdrachtgevers. Hierbij moet u denken aan de directie en afdeling P&O.

De fysieke locaties van Stratt+ zijn daarnaast uitgerust met een alarmsysteem. Alleen bevoegde medewerkers beschikken over een op naam gestelde toegangscode. Uw fysieke dossier ligt op één van deze locaties altijd achter slot en grendel en wederom heeft alleen afdeling P&O en directie toegang tot deze gegevens.

Stratt+ maakt gebruik van het online recruitmentsysteem Yellow Yard. Uw digitale persoonsgegevens worden in dit systeem opgeslagen en verwerkt. Stratt+ heeft met Yellow Yard een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Stratt+ medewerkers maken via een beveiligde verbinding en een geautoriseerde toegang gebruik van Yellow Yard. De Yellow Yard applicatie staat fysiek bij een subverwerker en hosting partner. De Nederlandse partner heeft passende fysieke en digitale toegangscontrole maatregelen genomen om onbevoegden de toegang tot zijn locatie te verhinderen

Cookies zijn kleine bestanden die uw voorkeuren tijdens het surfen op internet onthouden en opslaan op uw computer. Er zijn verschillende soorten cookies: sommige cookies maken het surfen makkelijker door bijvoorbeeld inlognamen en wachtwoorden voor winkelwagentjes te onthouden of registreren websites die u bezoekt om zo een inschatting van uw voorkeuren te maken. Met die informatie kunnen adverteerders voor u interessante advertenties in een website plaatsen. Er zijn ook cookies om bijvoorbeeld statistische gegevens van bezoekers te verzamelen. Bijvoorbeeld welke pagina’s u bezoekt, hoe lang u op onze site blijft en welke browser u gebruikt.

De internetsite van Stratt+ gebruikt cookies voor statistische doeleinden, om gebruik van social media in combinatie met onze site makkelijker te maken en om video’s van YouTube e.d. op onze site weer te geven. Onze cookies registreren geen persoonlijke gegevens als naam, leeftijd en adres.

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Stratt+ worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Stratt+ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie.

Stratt+ respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website. U kunt deze website anoniem bezoeken. Bij bezoek aan deze website zal Stratt+, met inachtneming van wat hierna is bepaald, geen gegevens van u verzamelen en/of op enigerlei wijze verwerken.

Bij klachten, over bijvoorbeeld de manier waarop we je gegevens gebruiken of hoe we op je privacy gerelateerde vragen reageren, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Stratt+, dan verzoeken wij om contact op te nemen met één van onze medewerkers.

Is er sprake van een (vermoeden van een) datalek, dan verzoeken wij u dit direct aan één van onze medewerkers te melden via het versturen van een e-mail. Vermeld uw naam, contactgegevens en een omschrijving van de situatie inclusief de wijze waarop wij (telefonisch) contact met u op kunnen nemen.

Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. We maken alle materiële wijzigingen aan de privacyverklaring bekend, bijvoorbeeld met betrekking tot het doel van het gebruik van uw persoonsgegevens, de identiteit van de beheerder of uw rechten.

Deze privacyverklaring is opgesteld op vrijdag 18 mei 2018.

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij stratt.nl. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van www.stratt.nl is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan stratt.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. stratt.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Stratt.nl geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Word jij de nieuwe 

Privacy Policy

?

Reageer en wij nemen binnen 1 werkdag contact met je op om de vacature te bespreken!