TenneT draagt bij aan energietransitie via netbeheer op zee

TenneT duurzaamheid op zee - Stratt+ 01

Als netbeheerder is TenneT een belangrijke speler in de energietransitie. Het bedrijf houdt zich niet alleen bezig met netbeheer op land, maar ook op zee. Via verschillende duurzame projecten maakt ze hier een groene energievoorziening mogelijk.

Speciale elektriciteitsverbindingen voor windenergie

De energietransitie is een van de grootste uitdagingen van de komende decennia, ook in Nederland. Hiermee maken we de overstap van stroom uit fossiele brandstoffen naar een volledig duurzame energievoorziening. Een fundamentele verandering, waarvoor we niet zonder windenergie kunnen.

Windenergie wordt op zee opgewekt in verschillende windparken. Onder meer onze opdrachtgever RWE ontwikkelt deze windenergiegebieden ten behoeve van de energietransitie. Om deze windenergie aan land te krijgen, zijn speciale elektriciteitsverbindingen nodig. Deze transporteren de groene energie van windparken op zee naar het vaste land.

Drijvende kracht achter energietransitie

Netbeheerder TenneT voorziet elke dag 43 miljoen mensen in Nederland en Duitsland van elektriciteit. Sinds 2016 is het bedrijf ook netbeheerder op zee. Dit houdt in dat ze offshore-windparken via het net op zee aansluit op het elektriciteitsnet op land.

TenneT sluit de windparken op zee aan op haar landelijke hoogspanningsnet. Dit doet ze vanaf 2026 via standaardverbindingen van 700 megawatt (MW). Voor windparken die verder op zee liggen gebruikt het bedrijf vanaf 2029 verbindingen van 2.000 megawatt (2 GW) gelijkstroom.

Op die manier kunnen we de opgewekte windenergie ook daadwerkelijk aan land gebruiken. Het werk van TenneT is hiermee een drijvende kracht achter de energietransitie.

Stratt+ Liggende banner verduurzaming

Innovatieve technische oplossingen voor energietransitie

Tegen 2030 moet er zo’n 21 gigawatt (GW) offshore-windenergie zijn aangesloten op het Nederlandse hoogspanningsnet. Dit staat gelijk aan driekwart van ons huidige elektriciteitsverbruik. Daarnaast wil de Europese Unie in 2050 zo’n 300 gigawatt (GW) offshore-opwekkingscapaciteit in Europa realiseren.

Deze doelstellingen zijn belangrijk om de energietransitie te realiseren en TenneT levert hier een grote bijdrage aan. Begin 2022 had het bedrijf in Nederland en Duitsland samen al 8,5 GW aansluitcapaciteit voor offshore-windenergie gerealiseerd.

De energiedoelstellingen van de EU zijn ambitieus. Daarom moet TenneT het net op zee versneld uitbreiden. Hiervoor heeft het bedrijf innovatieve technische oplossingen ontwikkeld, zoals het 2GW Program. Dit nieuwe gestandaardiseerde platform voor offshore-netaansluitingssystemen levert onder meer een hogere transportcapaciteit op.

Daarnaast ziet TenneT mogelijkheden in een vermaasd net. Momenteel zijn de windparken op zee eigenlijk een soort groene elektriciteitscentrales die een kabelverbinding hebben naar land. Maar bij een vermaasd net gaat men de netverbindingen op zee met elkaar verbinden. Dit maakt de energiedistributie efficiënter. In 2050 moeten we op die manier met al onze buurlanden zijn verbonden.

Klaar voor duurzame projecten binnen de energietransitie?

Wil jij als technicus ook bijdragen aan de energietransitie? Bijvoorbeeld door mee te werken aan de distributie van windenergie? Wij vinden voor jou de duurzame match die aansluit op je groene ambities, bijvoorbeeld bij TenneT. Neem contact op!

Bron: TenneT

Word jij de nieuwe 

TenneT draagt bij aan energietransitie via netbeheer op zee

?

Reageer en wij nemen binnen 1 werkdag contact met je op om de vacature te bespreken!