Waterschappen hard op weg in behalen klimaatambities

De waterschappen zijn hard op weg om de gestelde klimaatambities in 2020 te halen. In de ontwikkeling van duurzame energieprojecten laten zij zien een belangrijke partner en bovendien koploper te zijn. Dit blijkt uit de Klimaatmonitor 2016, waarin te vinden is hoe de waterschappen presteren in onder andere energiebesparing, opwekking van duurzame energie en het […]