De energietransitie in de zesde versnelling

Energietransitie Stratt+

Je hoort er steeds vaker over: de energietransitie. Voor jou als lezer een relevant onderwerp, want er wordt de komende jaren steeds meer mogelijk op het gebied van duurzame energie, maar zeker ook voor ons bij Stratt+. In de industrie speelt de energietransitie namelijk ook een steeds grotere rol. Aan ons dus de taak om alles over de energietransitie te weten én om anderen te informeren over de impact die deze transitie zal hebben. In dit artikel vertellen we je daarom meer over de kansen en uitdagingen van de energietransitie.

Wat is de energietransitie in het kort?

Met de ‘energietransitie’ wordt de overgang van stroom uit fossiele brandstoffen, waaronder steenkolen, gas en kernenergie, naar volledig duurzame (groene) energie bedoeld. Met deze overgang zouden we al onze energie dus alleen nog uit duurzame bronnen moeten halen, oftewel: zon, wind, water en biomassa. Klinkt vrij simpel, toch? Helaas is het dat niet.

Op dit moment kun je al op verschillende manieren gebruikmaken van duurzame energie – denk onder andere aan groene stroom. Tegelijkertijd valt er ook nog een hele hoop te winnen voordat de energietransitie een feit is. Zo zijn de meeste huizen in Nederland bijvoorbeeld nog aangesloten op het aardgasnetwerk. Willen we de overstap maken naar zonne-energie of groen gas, dan zijn bijvoorbeeld zonneboilers en elektrische waterpompen noodzakelijk.

Het veranderen van dergelijke processen gebeurt echter niet van de ene op de andere dag. Dit vereist veel kennis, capaciteit en geld. Daarom is de energietransitie ingewikkelder dan hij in eerste instantie lijkt. Het doel van de energietransitie is dat Nederland in 2050 volledig ‘verduurzaamd’ is. Dan moet al onze stroom en gas op een groene en dus duurzame manier worden opgewekt. Deze doelstellingen zijn vastgelegd in het Energieakkoord.

Alleen samen maken we van de energietransitie een succes

De processen om stroom en gas te verduurzamen, zijn erg ingewikkeld. Zoals beschreven is hiervoor niet alleen geld nodig, maar ook kennis en capaciteit. De geldkwestie is hierbij waarschijnlijk nog het makkelijkst op te lossen. Overheden en bedrijven zijn zich namelijk bewust van het belang van de energietransitie. Het stukje capaciteit lijkt daarom het grootste struikelblok in het slagen van de energietransitie. En door een gebrek aan capaciteit mis je automatisch ook een stuk kennis.

Onder capaciteit scharen we de technici die nodig zijn om de energietransitie te verwezenlijken. Omdat de energietransitie momenteel in de zesde versnelling zit, vereist deze veel aandacht. De technici van Nederland dienen daarom nauw met elkaar samen te werken en hun kennis en expertises te bundelen. Een ingewikkeld proces als de energietransitie vraagt om kennis en kunde uit vele uiteenlopende disciplines.

De energietransitie betekent ook… meer banen!

Om de energietransitie te laten slagen, zijn vele energiebesparingsactiviteiten en aanverwante werkzaamheden noodzakelijk. Bijvoorbeeld het verbouwen van bestaande woningen voor de installatie van warmtepompen en het bouwen van nieuwe windmolenparken. Momenteel zien we al een toename in energiebesparingsactiviteiten en op die manier zorgt de energietransitie voor grotere werkgelegenheid. Zo wordt er in de komende tien jaar een toename van 39.000 tot 72.000 fulltimebanen verwacht als gevolg van het klimaatakkoord van juni 2019.

Los van de energiebesparingsactiviteiten zijn er, zoals aangegeven, ook nog benodigde aanverwante werkzaamheden. Deze activiteiten hebben op zichzelf niet (direct) iets met duurzaamheid te maken. Denk bijvoorbeeld aan wijzigingen in de infrastructuur; je kan immers niet zomaar ergens een windmolenpark plaatsen zonder de infrastructuur in de omgeving aan te passen. Ook de bouw zal een belangrijke rol spelen in de verduurzaming, er zullen namelijk meer structuren moeten komen om alle duurzame energie in op te kunnen slaan.

Meer banen in de energiesector vraagt natuurlijk ook meer van werkgevers, waaronder Stratt+. Bij Stratt+ helpen we technici met hun carrière in de techniek. Op dit moment hebben we al meerdere vacatures en partners in de energiesector die wij voorzien van technische professionals en we hopen dat dit er in de toekomst alleen maar meer worden. Op die manier maken we van de energietransitie samen een succes!

Maak het technisch onderwijs aantrekkelijker

Zoals hierboven beschreven, is het lastigste onderdeel van de energietransitie waarschijnlijk de benodigde capaciteit om dit proces mogelijk te maken. Er komt namelijk steeds meer werkgelegenheid in de technische sector, maar op hetzelfde moment kan men (nog) niet aan die grotere vraag voldoen: er is niet genoeg technisch geschoold personeel beschikbaar.

Om te zorgen voor meer capaciteit – en daarmee meer beschikbare kennis – moeten hogescholen en universiteiten het technisch onderwijs aantrekkelijker maken voor studenten. Ook is het belangrijk dat de studenten niet meer worden opgeleid voor één enkel specialisme, maar dat ze zich specialiseren in meerdere aspecten. Op die manier beschikken ze over bredere kennis en kunnen ze een grotere bijdrage leveren aan de energietransitie.

Gelukkig zijn er al veel goede initiatieven om het tekort aan technisch geschoolden op te lossen en de bestaande kennis beter te verdelen. Een voorbeeld hiervan is het Energy Switch Zuid-Holland-deelakkoord onder regie van de TU Delft. Met dit akkoord probeert de universiteit om vraag, aanbood en scholing beter met elkaar te matchen. Men hoopt dat het Energy Switch-deelakkoord minstens duizend mensen aan een nieuwe of andere baan zal helpen. Dit is nu een mooi voorbeeld van technici die hun kennis bundelen om van de energietransitie een succes te maken.

Wij krijgen energie van jou!

Ben jij een technicus binnen de energiesector? Of heb je affiniteit met de energiesector en interesse in een carrière in deze branche? Dan komen we graag met jou in contact! Bel gerust naar 078 – 6 120 320 of mail naar welkom@stratt.nl om te zien wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Word jij de nieuwe 

De energietransitie in de zesde versnelling

?

Reageer en wij nemen binnen 1 werkdag contact met je op om de vacature te bespreken!