De foodindustrie: volop in beweging

Food Industry Stratt

Nederland is een van de grootste exporteurs van agro- en foodproducten wereldwijd. De foodsector is dan ook van groot economisch belang voor ons land. De komende jaren staan bedrijven in de foodindustrie echter voor grote uitdagingen. Door meer welvaart verandert de vraag van de consument. De foodsector moet hierin meebewegen en dit vraagt om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van productie en distributie. Tegelijkertijd zijn er grote stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid, terwijl de vraag naar voedsel door de groeiende wereldbevolking blijft stijgen.

Stratt+ werkt al jaren samen met opdrachtgevers uit de foodsector, zoals producenten van voedsel en machinebouwers voor voedselverwerking. Welke slimme technologieën zetten deze bedrijven in om aan de uitdagingen binnen de foodindustrie te voldoen?

Zorgen voor een betere voedselopbrengst

Momenteel wordt meer dan twee derde van al het land op aarde gebruikt voor landbouw. Om meer monden te voeden, hoeven we echter niet noodzakelijk nog meer grond te gebruiken. Het is vooral zaak om efficiënter met de beschikbare grond om te gaan en anders te gaan produceren. Voedselproducenten kunnen kiezen voor betere rassen en het gerichter bemesten van grond. Ook minder verspillen is van belang, want daardoor hoeft er weer minder verbouwd te worden.

Watergebruik heeft daarnaast veel impact. Niet overal ter wereld is voldoende zoet water beschikbaar en ook de vraag hiernaar zal – net als bij voedsel – de komende decennia blijven stijgen. De landbouw is hierin hoofdverbruiker met 70 procent, de industrie volgt met 20 procent. Een betere verdeling van het beschikbare water kan een positieve bijdrage leveren aan de vraag naar zoet water. Bijvoorbeeld door betere irrigatie. Een voorbeeld is druppelbevloeiing als vervanging van spuitinstallaties. Deze vorm van beregenen zorgt dat water gericht bij de wortels van een plant terechtkomt. Ook slimmere wateropslag kan zorgen voor minder waterverbruik, binnen zowel de landbouw als de industrie, net als het recyclen van gebruikt water.

Voedselproducten hebben dus te maken met verschillende uitdagingen en dit vraagt om slimme oplossingen. Een voorbeeld hiervan is smart industry, de verzamelnaam voor diverse technische innovaties en digitalisering. Robotisering valt hieronder, maar ook cloud computing, internet of things en data-analyse. Ondernemers zitten volop in de digitalisering; er worden zelfs ‘slimme’ fabrieken gebouwd waarin machines en robots onderling communiceren en zelf fouten vinden én oplossen. Zo kan er sneller en beter worden geproduceerd.

Consument wil meer duurzaamheid en transparantie

Consumenten stellen andere eisen aan hun voedsel dan vroeger. De vraag waar voedsel vandaan komt, wordt steeds belangrijker. Consumenten zijn zich niet alleen bewust van het effect van voedsel op het milieu, maar ook wat het voor hun eigen gezondheid betekent. Daarom eet men vaker lokaal of ambachtelijk. De foodsector speelt hier op allerlei manieren op in. Een voorbeeld is de introductie van keurmerken, waaronder de Eco-Score. En er wordt meer voedsel met het ‘Beter Leven’-keurmerk geproduceerd.

Bij Stratt+ merken we dat het voor voedselproducenten belangrijk is om meer inzicht te geven in de wijze waarop zij voedsel produceren en welke effecten dit heeft op milieu, dierenwelzijn en klimaat. Daarin speelt ‘traceability’ een rol. Dit betekent dat er meer openheid bestaat over de herkomst van voedsel. Producenten zijn transparanter over dierenwelzijn, arbeidsomstandigheden en de herkomst van ingrediënten.

Consumenten zijn daarnaast kritischer over de manier waarop hun voedsel verpakt wordt: zij kiezen liever voor minder (plastic) verpakkingen. Voor producenten betekent dat zoeken naar de balans tussen minder plastic enerzijds en minder voedselverspilling anderzijds. Consumenten kunnen zelf bijdragen door minder te verspillen, maar de horeca en retail, en natuurlijk de industrie, hebben hierin ook een verantwoordelijkheid. Op het gebied van verspilling bieden verschillende innovaties uitkomst. Zo helpt circulair ondernemen bij het reduceren van reststromen, bijvoorbeeld door het circulair inkopen van verpakkingen.

Effecten van corona op de foodindustrie

Net als andere branches wordt ook de foodsector geraakt door corona. Corona zorgt voor logistieke uitdagingen en minder zekerheid, met hogere grondstofprijzen tot gevolg, bijvoorbeeld voor verpakkingen. De pandemie zet daarnaast marges onder druk en leidt tot hogere containerprijzen. Corona zorgt bovendien voor meer ziekteverzuim en beperkingen op de werkvloer. Hierdoor stijgen de arbeidskosten en is er minder deskundig personeel beschikbaar.

Corona heeft verschillende effecten op (middel)lange termijn. Producenten houden meer grondstoffen en producten op voorraad, omdat de logistieke situatie minder voorspelbaar is. Kortere ketens worden aantrekkelijker: men zet eerder in op afzet in de eigen regio (Noordwest-Europa) dan verder weg. Ook is er sprake van meer operationele flexibiliteit. Stratt+ merkt dat de industrie hierin een belangrijke rol speelt: door automatisering en robotisering worden bedrijven flexibeler op dit gebied.

Vacatures in de foodsector

De foodindustrie is, kortom, volop in beweging. En dat biedt kansen. Ben jij een technisch professional? En lijkt het je interessant om aan de slag te gaan binnen de foodsector, bijvoorbeeld om zelf een bijdrage te leveren aan een betere voedselopbrengst? Of om te werken met de nieuwste technologieën? Stratt+ heeft op dit moment verschillende vacatures openstaan binnen de foodindustrie:

We komen graag in contact!

Vond je dit een interessant artikel? Laat het ons dan weten in de comments op onze social media kanalen. Indien we iets voor je kunnen betekenen of als je vragen hebt over een van onze vacatures, neem dan contact met ons op via 078 – 6 120 320 of welkom@stratt.nl. We horen graag van je!

Word jij de nieuwe 

De foodindustrie: volop in beweging

?

Reageer en wij nemen binnen 1 werkdag contact met je op om de vacature te bespreken!