Economie minder hard geraakt dan verwacht.

De Nederlandse economie krimpt dit jaar naar verwachting 5,1%. Dat is een lager percentage dan eerder verwacht meldt het Centraal Planbureau (CPB). Eerst werd namelijk uitgegaan van een economische krimp van 6% in 2020.

De Nederlandse economie heeft een harde klap gehad door de coronapandemie, echter groeit de economie weer sinds juli dit jaar. Dit betekent niet dat er geen gevolgen zijn, zo is werkloosheid en faillissement volgend uit de economische klap pas later te merken meldt CPD-directeur Pieter Hasekamp.

De economie ziet sinds juli 2020 weer groei, dit is een positief vooruitzicht. Echter wordt de situatie beroerder als er een tweede lockdown zal komen vanwege nieuwe uitbraken. Naar verwachting zal bij een tweede lockdown de economie met een extra 3,2% krimpen.

Koopkracht

Ondanks de economische klappen en de huidige recessie, blijft de koopkracht van een gemiddeld Nederlands huishouden toenemen. In 2020 neemt de koopkracht per doorsnee huishouden toe met 2,2%, verwacht wordt dat de groei doorgaat in 2021 met 0,4%.

Nieuw steunpakket

Of er eventueel een derde steunpakket zal komen is nog niet vastgesteld. Bij bovenstaande voorspellingen is geen rekening gehouden met dit eventuele nieuwe steunpakket. Het derde steunpakket zal gelden voor de periode na 1 oktober, binnenkort zal het kabinet hier de knoop over doorhakken.

Bron: Het Parool

Word jij de nieuwe 

Economie minder hard geraakt dan verwacht.

?

Reageer en wij nemen binnen 1 werkdag contact met je op om de vacature te bespreken!