Nieuwe hoogoven voor een groene toekomst

ArcelorMittal heeft zijn hoogoven vernieuwd. Het staalbedrijf is hierdoor klaar voor de toekomst, omdat ze niet alleen de C02-uitstoot verminderen, maar ook het afval uit de maatschappij verwerken. In september 2020 is er gestart met de vernieuwing van de oven en deze is in februari 2021 afgerond.  

De hoogoven heeft een geoptimaliseerde vorm gekregen, waardoor de productiviteit is verhoogd en andere grondstoffen verwerkt kunnen worden. Daarnaast zijn ze ook overgeschakeld naar een nieuw computergestuurd programma (PLC) en zijn alle veiligheidsconcepten naar een nog hoger niveau gebracht. Kortom is de gehele netwerkinfrastructuur vernieuwd om zo de processen nog verder te optimaliseren. Voor de aanpassingen is ruim 5.000 ton staal en 3.000 ton vuurvast materiaal gebruikt. Ook is er in totaal voor 265 kilometer aan nieuwe elektrische kabels getrokken, een groot project!

Emissieprobleem  

De nieuwe hoogoven dient als platform om nieuwe technologieën en nieuwe grondstoffen in te kunnen zetten. De huidige fossiele koolstof wordt vervangen door groene circulaire koolstof en circulaire waterstof. Dit is een proces wat geleidelijk aan moet gaan verlopen.

Bij het gebruik van koolstof ontstaat koolstofmonoxide en koolstofdioxide (CO en CO2). Om deze twee gassen te scheiden, heeft ArcelorMittal een installatie gebouwd. Daarnaast bouwen ze ook een installatie die CO omzet in bio-ethanol met behulp van bacteriën. Deze installatie moet in 2022 operationeel zijn. Samen met chemiebedrijf Dow draaien ze pilotprojecten om nieuwe verwerkingsprocessen te onderzoeken.  

Afval 

Er wordt niet alleen gewerkt aan het emissieprobleem, maar ook aan het afvalprobleem. Ze willen de hoogovens inzetten als afvalverwerkers. Via het Torero-project wordt er afvalhout uit containerparken voorbewerkt tot biokoolstof die geschikt is voor het hoogovenproces. Ook probeert het bedrijf haar eigen afval te hergebruiken. 

Kansen in de branche 

Een project als deze vraagt natuurlijk veel manuren en zorgt voor veel werkgelegenheid. Vanuit Stratt+ werken we ook aan projecten zoals deze. Ben jij nou geïnteresseerd geraakt en wil je meer weten over dit soort industriële projecten of over de baankansen in de technische of duurzame industrie? Neem dan contact met onze recruiters op via 078 – 6 120 320 of stuur je cv naar welkom@stratt.nl.

Word jij de nieuwe 

Nieuwe hoogoven voor een groene toekomst

?

Reageer en wij nemen binnen 1 werkdag contact met je op om de vacature te bespreken!