Nieuwe Omgevingswet dichterbij dan je denkt

Op 1 juli 2015 werd er door de meerderheid van de Tweede Kamer ingestemd met de nieuwe Omgevingswet. In het begin van 2016 stemde ook de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel. De wet zal in 2021 in werking gaan, maar wat betekent dit voor Nederland?

De nieuwe Omgevingswet bundelt de regels voor ruimtelijke projecten. Dit zorgt ervoor dat het gemakkelijker wordt om nieuwe ruimtelijke projecten te starten, maar ook worden hiermee kosten bespaard. Met het ingaan van de nieuwe Omgevingswet gaat er veel veranderen. Zo bundelt de wet onder andere 26 bestaande wetten voor bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur tot één wet. Om de implementatie van de wet soepel te laten verlopen, zijn voorbereidingen nu al vereist. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen.

Maar wat verandert er allemaal met de ingang van de nieuwe Omgevingswet? Deze veranderingen hebben wij voor u op een rijtje gezet:

  • Van 26 wetten naar 1;
  • Van 5000 wetsartikelen;
  • Van 120 algemene maatregelen van bestuur naar 4;
  • Van 120 ministeriële regelingen naar 10;
  • 1 wet voor de gehele leefomgeving;
  • Van meerdere bestemmingsplannen naar 1 omgevingsplan, en;
  • De Wet maakt het mogelijk om lokale problemen lokaal op te lossen.

Al deze voorgenoemde regelingen worden dus samengevoegd in één Omgevingswet. In totaal is er €90 miljoen beschikbaar gesteld voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Word jij de nieuwe 

Nieuwe Omgevingswet dichterbij dan je denkt

?

Reageer en wij nemen binnen 1 werkdag contact met je op om de vacature te bespreken!