Noord-Nederland: innovatieregio met toenemende vraag naar technische professionals

Noord-Nederland Innovatieregio

Bijna een vijfde van onze totale economie is gerelateerd aan industriële activiteiten. We kunnen daarom wel zeggen dat de industrie een prominente plaats inneemt op het gebied van omzet, werkgelegenheid en het aantal bedrijven in Nederland. De regio’s waar deze activiteiten voornamelijk geconcentreerd zijn, zijn verspreid over Nederland. Een bekende hotspot is bijvoorbeeld Noord-Brabant, maar dichter bij huis hebben we uiteraard de regio Groot-Rijnmond. Niet voor niets is het hoofdkantoor van Stratt+ hier gevestigd.

Groot-Rijnmond is dankzij de diverse industriële, chemische en voedselproducerende bedrijven een regio met veel economische bedrijvigheid en carrièrekansen, net als Noord-Brabant. Maar hoe zit dat met het hoge noorden van ons land? De regio Noord-Nederland is voor sommigen wellicht nog (relatief) onbekend terrein, maar toch is dit een gebied met veel innovatiepotentie. In deze blog zoomen we in op deze regio en op de carrièrekansen die hier liggen voor technische professionals.

Het hoge noorden: een regio met potentie

De regio Noord-Nederland (of het landsdeel Noord) omvat de provincies Drenthe, Friesland en Groningen. Het staat bekend als een gebied van ruimte en rust. En dat zul je hier zeker vinden. Er gebeurt echter ook een heleboel. Vooral de laatste jaren zijn er in Noord-Nederland grote stappen gezet op het gebied van techniek en innovatie. Bekende technische hotspots in Noord-Nederland zijn de Eemshaven en Delfzijl, maar ook Emmen en Heerenveen (food) worden voor bedrijven en technische professionals steeds interessanter als vestigingsplek.

De regio investeert veel en staat bekend om zijn innovatieve karakter op het gebied van energie, water en sensortechnologie. Naast deze focuspunten richt de regio zich op diverse andere sectoren, waaronder agribusiness, ICT, maritiem, Life Sciences en chemie. En dat betekent kansen! Daarom heeft Stratt+ sinds 2017 een fysiek kantoor gevestigd in Emmen.

Van oudsher wordt er veel geproduceerd in Noord-Nederland. De laatste jaren is de maakindustrie grotendeels gemoderniseerd, maar veel is nog gebaseerd op bulkproductie. Vanwege de alternatieven in lagelonenlanden drukt dit de concurrentiepositie van de regio. Er moet een omslag komen van de relatief traditionele industriële productie-economie naar een kenniseconomie. Die omslag is ondertussen van start gegaan, maar kost logischerwijs tijd. Ondernemers, kennisinstellingen en overheden werken in Noord-Nederland samen om zo hun kennis te bundelen en deze transitie te bewerkstelligen.

Welke sectoren bieden kansen?

Een van de belangrijkste sectoren waar kansen liggen, is energie. Met Energy Valley, sinds 2020 onderdeel van de stichting New Energy Coalition, geeft Noord-Nederland hier invulling aan. De New Energy Coalition is een samenwerkingsverbond van kennisinstellingen, bedrijven, overheden en ngo’s in de regio die verschillende activiteiten organiseert op het gebied van handel, transport, opslag en onderzoek. Daarnaast is er een toenemend aantal initiatieven op het gebied van innovatieve duurzame energieconcepten.

De regio Noord-Nederland is een gebied met een sterk geconcentreerde energieproductie en wordt daardoor gezien als dé nationale energieleverancier. De gunstige ligging aan de Noordzee en de grootschalige energieopwekking en -opslag dragen er ook aan bij dat Nederland van hieruit energie kan exporteren naar andere Europese landen.

Een andere belangrijke sector waar kansen liggen, is water. Diverse bedrijven en onderzoekinstellingen werken samen aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën op het gebied van duurzaam (drink)water. Nederland kan hierdoor wereldwijd een belangrijke bijdrage leveren aan de oplossing van bestaande (drink)waterproblemen.

Zonnepark in Noord-Nederland

Waar liggen de uitdagingen?

Naast dat de regio veel potentie heeft, liggen er ook diverse uitdagingen. In Noord-Nederland zijn over het algemeen bijvoorbeeld veel middelgrote en kleine bedrijven gevestigd (het MKB). Een groot deel van deze bedrijven heeft echter te maken met een laag groeitempo.

Daarnaast zijn er een hoop goede innovatieve ideeën, maar kunnen deze helaas niet altijd verwezenlijkt worden. Een belangrijke oorzaak hiervan is de aansluiting tussen huidige opleidingen en de arbeidsmarkt. De vaardigheden waar de markt momenteel om vraagt, worden nog onvoldoende aangeboden door onderwijsinstellingen.

Ten slotte trekken veel technische professionals weg uit de regio, omdat ze elders betere carrièrekansen zien. Er is de laatste jaren veel in de kennisinfrastructuur geïnvesteerd – bijvoorbeeld op scholen, kennisinstituten en via platforms – met als doel om een betere match te creëren tussen bedrijven en technische professionals. Een toenemende bekendheid van de regio zorgt voor meer aantrekkingskracht en betere carrièrekansen. Het innovatiepotentieel is overduidelijk aanwezig in Noord-Nederland, maar er moeten nog stappen worden gezet om dit ten volle te benutten.

Een toenemende vraag naar moderne technische functieprofielen

Door nieuwe technologieën in onder andere de industriële sector is er sprake van een transitie in het type personeel dat door bedrijven gevraagd wordt. Projecten worden steeds complexer en daarmee veranderen ook de werkprocessen. De vraag naar technisch personeel met moderne werkskills neemt toe. Bij Stratt+ zien we steeds vaker dat opdrachtgevers een sterke behoefte hebben aan professionals, waaronder werkvoorbereiders, calculators, uitvoerders en engineers, die moeiteloos met de nieuwste technologieën en software kunnen omgaan.

Daarnaast komt er steeds meer wet- en regelgeving bij. De normen, eisen en prestaties waaraan industriële installaties moeten voldoen, worden steeds strenger. Veel van deze te implementeren technieken zijn duurzaam van aard en komen dan ook voort uit klimaatdoelstellingen. Door de huidige coronapandemie gaat de transitie naar duurzamere technieken nog sneller. De vraag naar technische professionals met kennis hiervan stijgt hierdoor.

Om Noord-Nederland toekomstbestendig te maken, investeert de overheid in aanpassingen aan de ruimtelijke inrichting. Dat zien we ook terug in de vraag van onze (civiel)technische opdrachtgevers en de projecten waarbij ze betrokken zijn. Ook is er op het gebied van infra veel beweging die voortkomt uit de gestelde klimaatdoelstellingen. Het gebruik van elektrische auto’s neemt bijvoorbeeld toe. Hierdoor groeit het aantal te installeren laadpalen mee. Ook zien we toenames in wind- en zonne-energie en slimme oplossingen in ruimtes die publiek toegankelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan verlichting die alleen aangaat wanneer dat noodzakelijk is.

Kortom, Noord-Nederland is een groeiregio met veel potentie. Er moet echter nog wel het een en ander gebeuren voordat deze ten volle is benut – maar de goede weg is ingeslagen. Vooral op het gebied van technologie en innovatie in energie en water is de regio onderscheidend. De vraag naar technische professionals met moderne werkskills neemt toe binnen deze regio en dat biedt kansen.

Benieuwd naar de actuele baankansen in Noord-Nederland?

Vond je dit een interessant artikel en wil je meer weten over de mogelijkheden om als technisch professional in Noord-Nederland aan de slag te gaan? Laat het ons dan weten. Momenteel hebben we diverse technische functies openstaan bij industriële en overheidsorganisaties in het noorden van Nederland. Neem eenvoudig contact met ons op door te bellen naar 078 – 6 120 320 of stuur je cv naar welkom@stratt.nl. We horen graag van je!

Word jij de nieuwe 

Noord-Nederland: innovatieregio met toenemende vraag naar technische professionals

?

Reageer en wij nemen binnen 1 werkdag contact met je op om de vacature te bespreken!