Productie industriële sector toegenomen

Schepen aangemeerd bij een industriële plant

Volgens cijfer van het CBS(2019) heeft de Nederlandse industrie in september 2019 dagelijks 1,2% meer geproduceerd dan in september 2018. Dit is sinds januari(+0,2%) en februari(+0,4%) de eerste keer dat de productie is toegenomen ten opzichte van 2018.

De toegenomen dagelijkse productie is vooral te danken aan de groei van de machine-industrie, deze steeg met 26% ten opzichte van september 2018. Deze industrie had ook de hoogste relatieve omzettoename met 14,9%. De voedingsmiddelen- en elektrische en elektronische apparatenindustrie waren de andere industrieën met een relatieve groei. Beiden maakten een groei door van 1,1% en 0,5%. Op korte termijn is van augustus tot september de productie binnen de industrie toegenomen met 17%

De overige industrieën(o.a. metaal en chemie) hebben in september minder geproduceerd in vergelijking tot vorig jaar. De grootste afname zien we in de reparatie, onderhoud en service industrie met maar liefst 10%.

De trend geeft aan dat ondanks fluctuaties, de groei van de gemiddelde dagelijkse productie van de industrie sinds 2015, in 2019 op jaarbasis stabiliseert en de groei afneemt. Dit kan duiden op het einde van hoogconjunctuur.

De toegenomen productie heeft geen waarneembaar effect op het consumentenvertrouwen, deze is in de periode juni – september nagenoeg gelijk gebleven. Ondernemers in de industrie zijn relatief optimistisch over de economie, hun vertrouwen in de industrie ligt hoger dan het jaar ervoor.

Bron: CBS 2019

Word jij de nieuwe 

Productie industriële sector toegenomen

?

Reageer en wij nemen binnen 1 werkdag contact met je op om de vacature te bespreken!