Samen bouwen aan het grootste windmolenpark van Nederland

In Europa en in Nederland staat de energietransitie hoog op de agenda. De manier waarop we energie opwekken, transporteren en opslaan is aan het veranderen. We stappen af van de traditionele energiebronnen en gaan over op meer duurzame bronnen. Momenteel wordt er gewerkt aan diverse grote energieprojecten, waarbij overheid, gemeentes en bedrijven samenwerken. Hierbij werken technici met verschillende achtergronden samen om het uitdagende project tot een succes te maken.

Een mooie toekomst

Zo´n 62 kilometer voor de kust van IJmuiden wordt de komende jaren het grootste windpark van Nederland gebouwd. Zo bouwen we aan de toekomst van Nederland. In 2028 moet dit megaproject klaar zijn, en moeten de 400 offshore windmolens stroom opwekken voor ongeveer 4 miljoen Nederlandse huishoudens.

Windmolens op zee alléén kunnen niet zorgen voor deze energietransitie. Er moeten diverse energieprojecten worden opgestart om Nederland grotendeels van duurzame energie te voorzien. Denk hierbij aan de bekende zonneparken, windmolenparken op land en waterstofcentrales.

Een lastige keuze

Er bestaat veel discussie rondom windmolenparken. Velen hebben ze liever niet op land vanwege de overlast en gebruik aan ruimte. Ze geven de voorkeur aan de bouw van offshore windparken (windparken op zee). Dat lijkt een goede oplossing, maar helaas is dit niet ook niet ideaal. Bij plaatsing op zee houd je meer ruimte over op land, maar de opgewekte stroom moet wel van zee naar land vervoerd worden. Ook op zee is er niet oneindig ruimte, er moet ook voldoende ruimte blijven voor commerciële scheepvaart, visserij en natuurbescherming.

Een lang traject

Het eerste Nederlandse offshore windpark werd alweer zo´n 14 jaar geleden in gebruik genomen. Dat was windpark Egmond aan Zee. Destijds in 2007 was dat een megaproject voor Nederland. Dit park telt 36 molens wat genoeg is om ongeveer 100.000 huishoudens van stroom te voorzien.

In de afgelopen jaren werden de offshore windparken steeds groter en werden er nog eens vier parken bijgebouwd. Samen leveren ze genoeg stroom voor 2,2 miljoen huishoudens. Tot 2030 staan er nog 6 projecten op de planning, waaronder IJmuiden Ver Alpha en Beta, waarmee de capaciteit aanzienlijk zal worden vergroot.

Maar waarom worden er zoveel windparken bijgebouwd? Ten eerste om te kunnen voldoen aan de klimaatdoelstellingen. Daarnaast is de verwachting is dat het stroomverbruik in Nederland significant gaat stijgen komende jaren. Grote aanjagers hiervan zijn de elektrische auto´s en bijvoorbeeld het feit dat bedrijven in de industriële sector steeds vaker overstappen naar elektriciteit in plaats van de traditionele energiebronnen.

De stroom die wordt opgewekt door windpark IJmuiden Ver gaat naar twee enorme converterstations. Dit gebeurt via kabels van zo´n 178 kilometer lang (waarvan 155km over de zeebodem gaat). De kabels komen aan land bij de Rotterdamse Maasvlakte en zuidelijker in Zeeland, bij de kerncentrale van EPZ in Borssele. Het is niet even een kabeltje leggen, IJmuiden Ver is het grootste wind-op-zeeproject van Nederland. Dat is dus een enorme uitdaging voor alle technische professionals die hieraan meewerken.

Kansen in de branche

Een project als deze vraagt natuurlijk veel manuren en zorgt dus voor veel werkgelegenheid. Vanuit Stratt+ werken we ook aan projecten zoals deze. Ben jij nou geïnteresseerd geraakt en wil je meer weten over dit project of over de baankansen in de technische/ duurzame industrie? Neem dan contact met onze recruiters op via 078 – 6 120 320 of stuur je C.V. naar welkom@stratt.nl.

Word jij de nieuwe 

Samen bouwen aan het grootste windmolenpark van Nederland

?

Reageer en wij nemen binnen 1 werkdag contact met je op om de vacature te bespreken!