Smart Industry, de toekomst?

Vorige week hebben we het gehad over de digitalisering binnen de industrie, gezien de steeds veranderende wereld en branche waar in we ons begeven. Nu is de digitalisering één onderdeel van een groter fenomeen, genaamd Smart Industry. Maar wat is Smart Industry nu eigenlijk?

Smart Industry

Smart Industry is een fenomeen dat de laatste jaren steeds meer en steeds sneller aan het opkomen is. Met de term ‘smart industry’ wordt de razendsnelle digitalistering en het aan elkaar koppelen van producten, machines en personeel bedoeld wat leidt tot het ontstaan van nieuwe businessmodellen en productietechnieken. Smart industry wordt gezien als de vierde revolutie in de industrie en wordt mede hierdoor ook wel industry 4.0 genoemd. Smart industry omvat verschillende termen als digitalisering, automatisering en robotisering.

Nederland heeft een gunstige positie als het aankomt op het overstappen naar een smart industry. Dit komt omdat de Nederlandse economie sterk en innovatief is en Nederlandse organisaties het gewend zijn om samen te werken. Toch is de bereidheid van de Nederlandse zakenwereld om over te stappen erg laag. Hiernaast heeft men over onderwerpen als deze vaak, een op het onderbuikgevoel gebaseerde, positieve of negatieve mening. In dit artikel zetten we verschillende argumenten voor en tegen de smart industry uiteen.

Argumenten voor Smart Industry

De smart industry wordt door sommigen als essentieel gezien om een kikkerlandje als Nederland relevant te laten blijven in de industriële productie. Als Nederland niet meegaat in de automatisering en robotisering zal de Nederlandse industrie de concurrentiestrijd van lageloonlanden niet gaan winnen. Hierdoor zal de industrie langzaam uit Nederland verdwijnen. Naast dat dit een ramp is voor de industriële sector brengt dit ook grote gevolgen met zich mee voor de dienstensector. Dit komt omdat een groot aantal bedrijven in de dienstverlening afhankelijk is van de industrie. Denk hierbij aan organisaties die de logistiek regelen voor de industrie, consultancybureaus die de industrie voorziet van juridisch of financieel advies of detacheringsbureaus die personeel leveren aan de industrie. Het niet overgaan tot een smart industry kan dus problematisch zijn voor de Nederlandse industrie. Aan de andere kant heeft het ook voordelen als de Nederlandse industrie wel ‘smart’ wordt, volgens FME-voorzitter Ineke Dezentjé kan het Bruto Binnenlands Product (BBP) in dat geval zelfs groeien met mogelijk wel 1% per jaar.

Naast dat het BBP mogelijk kan groeien heeft het ook andere voordelen. In de smart industry nemen robots gevaarlijk werk over van personeel. Hierdoor wordt de werkomgeving van personeel veiliger en kan de veiligheid van personeel beter gewaarborgd worden. Ook wordt veel monnikenwerk uit handen genomen waardoor er meer tijd kan worden besteed aan andere, urgentere zaken. Voornamelijk zaken waar menselijke vaardigheden voor nodig zijn die moeilijk te programmeren zijn in systemen of robots. Dit zijn vaardigheden als empathie, passie, creativiteit en communicatief vermogen.

Argumenten tegen Smart Industry

De argumenten hierboven schetsen een goed beeld waarom de voorstanders van overgang naar een smart industry deze vernieuwing essentieel vinden zijn er ook argumenten tegen de verandering.

Het eerste argument wat ik wil benoemen is een argument dat ook vaak genoemd wordt door tegenstanders van de digitalisering, robotisering en de smart industrie. Dit is namelijk de verdwijning van banen en functies. Vernieuwing zal altijd leiden tot verdwijning van banen maar omdat de verandering bij de smart industry enorm snel gaat, zullen er binnen korte tijd veel banen verdwijnen en dit baart men zorgen.

Een ander argument is dat de hogere automatisering ook zorgt voor meer vervuiling. Robots en machines hebben nou eenmaal een aandrijving nodig en hier is een motor voor nodig. Dit produceert meer vervuiling dan een personeelslid. Dit is een relevant argument gezien de huidige discussie rondom het versnelde broeikaseffect. Aangezien dit een ‘hot topic’ is in de politiek zullen weinig politici zich durven uitspreken over een onderwerp dat de vervuiling vergroot.

Het derde en laatste argument wat we willen benoemen is dat het gewoonweg veel geld kost. Het overgaan op een smart industry is een grote investering en veel ondernemers durven deze grote investering nog niet te doen. Hiernaast begeef je je met zo’n investering op onbekend terrein en is het dus ook niet bekend wat de kosten zijn voor onderhoud, supervisie of reparaties. De onvoorziene kosten kunnen dus erg hoog uitvallen.

Smart Industry: Voor of tegen?

Met hierboven zowel voor als tegen argumenten tegen elkaar uit te hebben gezet is het nu tijd om de balans op te maken. Het voornaamste argument voor de verandering naar een smart industry is dat het essentieel is om relevant te blijven in de in de industrie en dat deze innovatie daar de sleutel tot is. Het belangrijkste argument dat de partij tegen de verandering hier tegenover zet is dat het enorm veel banen gaat kosten als we overgaan naar een smart industry. Beide kanten hebben dus gedegen argumenten om hun mening te ondersteunen.

Heb jij een mening over deze discussie? Of heb jij argumenten die niet zijn genoemd die je ook erg belangrijk vindt? Laat het ons weten en mail naar ict@stratt.nl

Word jij de nieuwe 

Smart Industry, de toekomst?

?

Reageer en wij nemen binnen 1 werkdag contact met je op om de vacature te bespreken!