Stratt’ers dragen bij aan TA op het Energy & Chemicals Park Rotterdam

Vanaf eind januari is Shell begonnen met een grote onderhoudsbeurt in Pernis. Op het Energy & Chemicals Park Rotterdam (het voormalige Shell Pernis) is een turnaround gestart die circa vijf maanden in beslag zal nemen. Verschillende technisch professionals van Stratt+ dragen hier hun steentje aan bij.

Onderhoudsstops bij Shell

Om te zorgen dat een fabriek ook in de toekomst kan blijven draaien, is groot onderhoud noodzakelijk. In het geval van Shell gaat het dan al snel om een omvangrijke klus. Het Energy & Chemicals Park Rotterdam is namelijk de grootste raffinaderij van Europa en een van de grootste raffinaderijen ter wereld. Hier wordt jaarlijks twintig miljoen ton olie verwerkt, variërend van lichte tot heel zware olie. Ook maakt de raffinaderij speciale producten, zoals smeermiddelen en grondstoffen voor de chemische industrie.

Volgens Marc Potma, woordvoerder van Shell, verbetert de onderhoudsstop de procesveiligheid en betrouwbaarheid van de installaties. In de afgelopen jaren vonden er vaker turnarounds plaats in Pernis. In 2019 nam Shell bijvoorbeeld dertien van de vijfenzestig fabrieken onder handen. Men verving, repareerde of verbeterde toen onder meer kleppen, pijpen en afsluiters. Ook werden de fabrieken energie-efficiënter gemaakt.

In mei en juni 2020 inspecteerde en verbeterde Shell in Pernis tien fabrieken van binnen en buiten. Men controleerde toen bijvoorbeeld vaten, torens en warmtewisselaars.

3TA - equans - shell - strattplus

Stratt+ en EQUANS

Normaal gesproken zijn op het Energy & Chemicals Park Rotterdam circa 1.900 mensen werkzaam en voor de onderhoudsstop komen er daar nog zeker 2.500 bij. Meer dan een verdubbeling van het aantal werknemers dus. Hieronder bevinden zich diverse Stratt’ers, waarvan we er graag drie aan je voorstellen.

Dit zijn Stefan de Jong (voorman), Ron Noorda (voorman piping) en Mike Groos (HSE Officer). Stefan en Ron houden zich bezig met het onderhoud aan de Shell CD 6 (Crude Distiller), terwijl Mike verantwoordelijk is voor de veiligheid tijdens de werkzaamheden.

Voor het plaatsen van deze – en andere – technici werkt Stratt+ samen met EQUANS (voorheen ENGIE Services). EQUANS is wereldleider in multi-technische diensten. Het bedrijf ontwerpt en levert oplossingen om installaties en technische processen van bedrijven te verbeteren, waardoor deze optimaler kunnen draaien.

EQUANS legt daarnaast nieuwe installaties aan en renoveert bestaande installaties, bijvoorbeeld tijdens turnarounds, zoals bij Shell in Pernis. Ook voert het bedrijf keuringen aan technische installaties uit. De specialisten van EQUANS zorgen dat de installaties aan de geldende eisen blijven voldoen. Deze specialisten zijn deels afkomstig vanuit Stratt+.

Als voorman aan de slag tijdens een turnaround

Stefan de Jong en Rob Noorda gaan aan de slag als voorman tijdens de turnaround van Shell. Een voorman geeft leiding aan werknemers van een bepaald bedrijfsonderdeel. Hij bewaakt de kwaliteit van het geleverde werk en is vaak ook verantwoordelijk voor een goede werksfeer.

Stefans team bestaat tijdens de turnaround bij Shell uit lassers, fitters en sleutelaars. De uitdaging voor Stefan is om ervoor te zorgen dat zijn team werk levert dat aan alle technische standaarden voldoet. Hij ziet er bijvoorbeeld op toe dat onderdelen van de Shell CD 6 correct worden gelast of opnieuw geïnstalleerd. Naast zijn technisch inzicht moet Stefan ook goed gebruikmaken van zijn communicatieskills. Hij stuurt namelijk niet alleen een technisch team aan, maar houdt ook verschillende stakeholders op de hoogte van de projectvoortgang.

Ron Noorda zal zich later in het traject specifiek bezighouden met de discipline piping. De focus ligt hierbij op pijpleidingsystemen. Deze systemen zijn essentieel voor het transporteren van onder andere olie, LPG en polyolen bij Shell. Rons werkzaamheden zijn divers. Hij stuurt medewerkers aan en werkt mee aan de montage van leidingen en installaties aan de hand van werk- of isometrische tekeningen. Daarnaast vergelijkt hij het leidingwerk met de tekeningen om te controleren of hierin afwijkingen zichtbaar zijn. Andere taken van Ron zijn het beheren van materiaal en materieel en het indelen van de teams.

De rol van een HSE Officer tijdens een turnaround

Ook Mike Groos is als HSE Officer onmisbaar tijdens de turnaround bij Shell. ‘HSE’ staat voor Health, Safety en Environment. Een HSE Officer houdt zich bezig met het bewaken van de veiligheid binnen een bedrijf of project. Ook is hij verantwoordelijk voor milieuzaken en gezondheidsprocedures.

Tijdens de turnaround loopt Mike veiligheidsobservatierondes en past hij diverse beheersmaatregelen toe. Hij signaleert afwijkingen en ziet toe op de naleving van alle regels op het gebied van Health, Safety en Environment. Zo creëert Mike een veilige en gezonde werkomgeving en helpt hij om gevolgschade aan mens, machines, goederen en omgeving te voorkomen. Dat is van groot belang, want Shell werkt met vluchtige en brandbare stoffen.

1TA - equans - shell - strattplus

Duurzaamheid staat bij Shell hoog op de agenda

Shell wil haar milieuprestaties verbeteren, bijvoorbeeld door minder schadelijke stoffen uit te stoten en in nieuwe apparatuur te investeren. De raffinaderij in Pernis beschikt daarnaast over een grote ontzwavelingsfabriek. Hiermee kan Shell beter voorzien in de behoefte aan schonere brandstoffen.

Ook tijdens de turnaround is duurzaamheid van belang. Het doel is immers om de installaties veiliger en betrouwbaarder te maken, waardoor men in de toekomst efficiënter en duurzamer kan werken.

Tegelijk met de turnaround breidt Shell haar activiteiten op het gebied van biobrandstoffen uit op Pernis. Deze uitbreiding is naar verwachting in 2024 afgerond. Pernis moet dan een van de belangrijkste locaties in Europa zijn voor duurzame diesel en ‘groene’ vliegtuigbrandstof.

We horen graag van je!

Wil jij net als Stefan, Ron en Mike meewerken aan interessante technische projecten? Neem contact met ons op en dan kijken we hoe we jou kunnen helpen bij het vinden van je volgende uitdaging. Meer interessante content lezen? Volg dan onze socialmediakanalen.


Bron: Petrochem, Shell

Word jij de nieuwe 

Stratt’ers dragen bij aan TA op het Energy & Chemicals Park Rotterdam

?

Reageer en wij nemen binnen 1 werkdag contact met je op om de vacature te bespreken!