Veilig werken bij warmte in de techniek

Als technicus is de kans groot dat je regelmatig bij warmte werkt. Warmte kan echter vervelende gevolgen hebben voor jouw gezondheid. Daarom geven wij tips om veilig bij warmte te werken in de techniek.

Risico’s van werken bij warmte

Wist je dat er in circa 12 procent van alle bedrijven onder warme omstandigheden wordt gewerkt? Ook als technicus werk je waarschijnlijk regelmatig bij warmte, bijvoorbeeld buiten in de zomer. Werk je in een warme omgeving, dan kan jouw warmtebalans verstoord worden. En dat kan vervelende gevolgen hebben voor zowel je gezondheid als de veiligheid.

Bij hoge temperaturen zorgt jouw lichaam automatisch voor een betere doorbloeding van je huid, zodat je afkoelt. Als gevolg hiervan ga je zweten. Zijn je spieren opgewarmd, bijvoorbeeld door fysieke belasting, dan kunnen ze bij warmte echter oververhit raken, waardoor ze minder effectief werken.

Daarnaast kan je concentratievermogen afnemen als je langdurig wordt blootgesteld aan warmte (minimaal een uur). En dat vergroot weer de kans op ongevallen op je werk, waardoor de veiligheid op de technische werkplaats afneemt.

Is de omgevingstemperatuur te hoog, dan kun je als technicus ook last krijgen van warmteziektes. Denk hierbij aan warmte-uitslag, hittekrampen, hitte-uitputting of zelfs een hitteberoerte. In dat laatste geval kan je lichaamstemperatuur boven de 41 graden Celsius komen en je zenuwstelsel beschadigd raken.

Voor bepaalde groepen levert werken bij warmte extra risico’s op. Bijvoorbeeld voor zwangere werknemers, werknemers met een slechte conditie, een hoog vetgehalte of hart- en vaatziekten en werknemers die geneesmiddelen gebruiken. Daarnaast hebben vrouwen vaker last van de warmte dan mannen. Heb jij last van gezondheidsklachten? Dan is het verstandig om advies in te winnen bij de bedrijfsarts als je in de warmte werkt.

Warmtestuwing en warmtestraling

Als er meer warmte wordt geproduceerd dan dat er wordt afgevoerd, spreken we van ‘warmtestuwing’ of ‘warmteopslag’. Hiervan kan niet alleen sprake zijn door de omgevingstemperatuur, maar ook als je bijvoorbeeld thermisch isolerende kleding draagt.

Werk je bij warmtestraling, dan is er sprake van een bijzondere vorm van belasting. Dit kan het gevolg zijn van vloeibaar glas of vloeibaar metaal of als je werkt in direct zonlicht. Werk je met warme producten, dan kan je huid uitdrogen of verbranden.

Om te voorkomen dat je huid beschadigt, en zo het risico op huidkanker te verkleinen, is het verstandig om dagelijks de zonkracht te bekijken op de website van het KNMI. Zo weet je precies met hoeveel ultraviolette straling (UV) je te maken krijgt op je werk. Op basis hiervan kun je passende maatregelen nemen om veilig bij warmte te werken, zoals regelmatig zonnebrand smeren met de juiste beschermingsfactor (SPF). 

Hitteplan

Technisch werkgevers zijn wettelijk verplicht om een gezond werkklimaat voor hun werknemers te creëren. Ook als technici bij warmte werken. Artikel 6.1 van het Arbobesluit bepaalt dat temperatuur de gezondheid van werknemers niet mag beschadigen. Een werkgever in de techniek moet daarom effectieve maatregelen nemen, zodat technici veilig kunnen werken bij hoge temperaturen.

Wanneer is er sprake van (te) warme werkplek? Dat hangt af van het type technisch werk dat je doet en hoe je werkplek is ingericht. Daarnaast verschilt dit van mens tot mens. Daarom is het belangrijk dat een technisch werkgever goed en duidelijk overlegt met zijn werknemers en rekening houdt met specifieke werkomstandigheden. Ook raadt de Arbo werkgevers aan om een hitteplan op te stellen. Dit is wettelijk niet verplicht, maar helpt werknemers om veilig bij warmte te werken.

In een hitteplan staat welke maatregelen de werkgever neemt als er sprake is van aanhoudende hitte op de werkvloer. Denk aan een temperatuurlimiet waarbij technici mogen werken, koelmaatregelen, en wat er van zowel de werkgever als werknemers verwacht wordt. Hierbij is het belangrijk om uit te leggen waarom werken bij warmte veiligheidsrisico’s oplevert, zodat er meer bereidheid is om de maatregelen op te volgen.

Een werkgever kan daarnaast een tropenrooster invoeren, de werktijden verkorten en extra pauzes inlassen bij warmte. Ook is het belangrijk dat hij werknemers stimuleert om regelmatig te drinken en schaduwplekken creëert waar werknemers kunnen bijkomen van de hitte. Tot slot kan hij zorgen voor de nodige PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen), zoals zonnebrand, koelvesten en koelhanddoeken.

Tips om veilig te werken bij warmte

De Arbo geeft een aantal tips die je kunt aanhouden om als technicus veilig bij warmte te werken. Drink ten eerste veel, maar liefst geen cafeïne. Houd daarnaast het zoutgehalte in je lichaam op peil door voldoende te eten.

Als technicus draag je meestal speciale beschermende kleding voor jouw gezondheid. Als je beroep het toelaat, is het echter goed om luchtige kleding te dragen, liefst van katoen. Gebruik daarnaast de door jouw werkgever verstrekte PBM’s om veilig in de warmte kunnen werken.

Verder is het beter als je zware lichamelijke inspanning vermijdt of vermindert, of deze uitstelt tot een minder warm moment. Ventileer daarnaast je werkplek, zodat warme lucht wordt afgevoerd, en pas waar mogelijk zonwering toe.

Wat kun je doen als technisch leidinggevende bij warmte?

Ook als technisch leidinggevende is het belangrijk om de nodige maatregelen te nemen zodat jouw team veilig bij warmte kan werken. Informeer jouw teamleden over de risico’s en gezondheidsproblemen die door blootstelling aan warmte kunnen ontstaan. Zorg ervoor dat zij de symptomen van hittegerelateerde aandoeningen, zoals een zonnesteek, kennen.

Moedig jouw teamleden aan om extra op elkaar te letten en eventuele symptomen van oververhitting te melden. Let erop dat er voldoende drinkwater beschikbaar is op de technische werkplek en stimuleer je collega’s om regelmatig water te drinken. Wijs jouw teamleden daarnaast op het belang van de juiste PBM’s, zoals UV-werende kleding en zonnebrand.

Verder is het belangrijk om als technisch leidinggevende de weersomstandigheden in de gaten te houden. Wees daarnaast flexibel met betrekking tot het werktempo en de werkbelasting bij warmte. Pas de verwachtingen en deadlines aan, zodat jouw teamleden niet overbelast raken bij het werken in de warmte en iedereen gezond blijft.

Door bovenstaande tips toe te passen, zorg je er als technisch leidinggevende voor dat je collega-technici ook bij warmte veilig kunnen werken.

Veiligheid voorop

Kies je voor een technische uitdaging bij Stratt+, dan kies je voor veiligheid. Wij garanderen de veiligheid van onze werknemers namelijk continu. Neem contact op en zet de volgende stap in je technische carrière! 

Word jij de nieuwe 

Veilig werken bij warmte in de techniek

?

Reageer en wij nemen binnen 1 werkdag contact met je op om de vacature te bespreken!