Vooruitzichten in 2021 voor de industrie

2020 was het jaar waarin de hele wereld werd geraakt door het coronavirus. Ook de industrie werd hard geraakt; de vraag nam af en dit resulteerde in lagere productie, uitgestelde projecten en vervallen vacatures. Met een productieafname van 5,5% was 2020 een slecht jaar te noemen. Maar wat zijn de vooruitzichten voor 2021? Deze zijn rooskleuriger door de start van vaccinaties. Hoe snel heeft dit effect op de industrie?

Terugblik op 2020

In 2020 werd de industrie verstoord in de toeleveringsketen door de coronacrisis. Een dalende vraag leverde vervolgens nog meer uitdagingen op voor de sector. Vooral de automotive- en foodindustrie kregen klappen te verduren door de verminderde vraag. Dit had te maken met het feit dat grote vrachtwagenproducenten hun fabrieken sloten en de horeca die een groot gedeelte van 2020 haar deuren moest sluiten. In de chemie nam de productie eveneens af, ondanks een opleving van plastic. De export is een belangrijke pijler in de industrie; in het tweede kwartaal van 2020 bedroeg de krimp 17%. Dit is ook een van de redenen voor het minder goede jaar. Al met al; een moeizaam jaar voor vrijwel elke sector, waarin ook de industrie niet gespaard bleef.

Vooruitzichten voor 2021

De industrie start het nieuwe jaar met de wind in de rug. Nieuwe economische indicatoren wijzen op de grootste verbetering sinds eind 2018. Ook wijst alles erop dat de gevolgen van de tweede lockdown minder groot zijn dan die van de eerste lockdown. 2021 zal een jaar zijn van herstel. Zo zal de economie een verwachte groei doormaken van 2.4%. Ondanks dit herstel blijft het economische niveau 1.9% onder de productiviteit van 2019. De verwachting is dat in 2022 de economie zich zal herstellen naar het niveau voor corona. Bij deze voorspellingen is uitgegaan dat de strenge maatregelen in het eerste kwartaal van 2021 van kracht blijven.

Industrie in 2021

Producenten in de industrie hebben de verwachting uitgesproken dat in 2021 3% minder geïnvesteerd zal worden. Zo is bijna een derde van de ondernemers door corona en de conjunctuur minder positief over de investeringen in 2021. Echter geeft 65% van de bedrijven in de industrie aan dat corona geen invloed heeft op de investeringen voor 2021. Ondernemers in de metaalindustrie en (petro)chemie verwachten een relatief grote verandering in investeringen voor 2021, namelijk -7% en –11%. Door het formaat van deze sectoren hebben zij een grote invloed op de totaalcijfers van de industrie.

Ondanks het feit dat de coronacrisis nog actueel is, zien we positieve impulsen voor 2021. Zo heeft de industrie een herstel gemaakt door een toegenomen vraag. Tevens groeide de werkgelegenheid in de laatste 2 maanden van 2020. De toegenomen vraag kan worden  toegewezen aan het vooruitzicht van de financiële groei en de uitrol van vaccins. Dit jaar zal dus in het teken staan van herstel naar de oude normen.

Bron: Rabobank en CBS

Word jij de nieuwe 

Vooruitzichten in 2021 voor de industrie

?

Reageer en wij nemen binnen 1 werkdag contact met je op om de vacature te bespreken!