Wat betekent de WAB voor jou?

Op 1 januari 2020 zal de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) deels in werking treden. Deze wet brengt significante veranderingen voor de arbeidsmarkt met zich mee. Hierdoor zal flexwerk worden gebruikt als de aard van het werk daar om vraagt (bijvoorbeeld met seizoensgebonden werk) en niet alleen om de kosten te beperken. Met andere woorden: de balans tussen vast werk en flexwerk herstellen.

Door deze wetgeving wordt het verschil in kosten en risico tussen contractvormen verkleind. Hierdoor worden vaste contracten aantrekkelijker voor werkgevers en zal het werknemers meer perspectief op zekerheid bieden. Verder wordt de positie van flexwerkers op de arbeidsmarkt versterkt. Een aantal veranderingen hebben wij voor jou op een rijtje gezet.  

Ketenregeling

De ketenregeling betreft het aantal flexibele contracten voor een werknemer recht heeft op een contract voor onbepaalde tijd. Ook na de introductie van de WAB mag een werkgever 3 tijdelijke contracten aanbieden voordat er automatisch een vast contract wordt aangeboden. De periode waarin deze contracten worden vervuld is echter verlengd van 2 jaar tot 3 jaar. De voorgeschreven 6 maanden pauze tussen arbeidsovereenkomsten zal gelijk blijven.

Transitievergoeding

Met de ingang van de wet heeft een werknemer vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding in het geval van ontslag. Dit geldt ook voor de proeftijd. Vóór de introductie van de WAB was dit alleen het geval als de arbeidsovereenkomst een looptijd heeft van tenminste 2 jaar. Daar tegenover staat dat de werkgever minder transitievergoeding hoeft te betalen.

Cumulatiegrond ontslag

De WAB versoepelt de regelgeving omtrent het ontslaan van vaste werknemers. Momenteel kan een werknemer alleen worden ontslagen als aan één van de 8 ontslaggronden wordt voldaan. Met de ingang van de WAB kan een werknemer worden ontslagen als meerdere van de ontslaggronden deels worden voldaan. In dit geval heeft de ontslagen werknemer recht op een hogere vergoeding dan bij ontslag op basis van 1 ontslaggrond.

WW-premie

De wetgeving zal ook effect hebben op de WW-premie. De WW-premie wordt voordeliger voor werkgevers als zij contracten aanbieden voor onbepaalde tijd in plaats van een tijdelijk contract. Voorafgaande de WAB werd de hoogte van de premie bepaald door de sector waarin een bedrijf actief is.

Word jij de nieuwe 

Wat betekent de WAB voor jou?

?

Reageer en wij nemen binnen 1 werkdag contact met je op om de vacature te bespreken!