Waterstof als energiedrager

Waterstof

Als vervolg op het blog van twee weken geleden over kernenergie en het blog van vorige week over alternatieve brandstoffen volgt vandaag een blog over waterstof. Waterstof wordt vaak genoemd als een belangrijke factor als het gaat over de energietransitie in Nederland. Dit komt omdat er bij de verbranding van waterstof geen CO2 vrijkomt en de vermindering van CO2-uitstoot is een van de belangrijkste thema’s binnen een duurzamere samenleving en is essentieel om de afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord van Parijs in 2015 te halen. Over waterstof heerst er nog veel onduidelijkheid. Daarom gaan we in dit blog kort een uitleg geven over waterstof hoe de toekomst van waterstof eruit ziet.

Het eerste wat ik wil benoemen is dat waterstof geen energiebron is, waterstof is een energiedrager. Dit wil zeggen dat er veel energie nodig is om waterstof te maken. Waterstof als energiedrager is twee tot drie keer efficiënter dan traditionele brandstoffen. Hierdoor kun je dus een grotere afstand afleggen met minder brandstof. Hiernaast komt er geen CO2 vrij bij het gebruik van waterstof en dit is natuurlijk weer goed voor het milieu.

Stroomnet

Nu dit benoemd is wil ik het eerst hebben over het stroomnet. Op het stroomnet is er een balans tussen vraag en aanbod. Er wordt dus net zoveel stroom geproduceerd als dat er gebruikt wordt. Stroom opslaan gebeurd nu niet omdat er met fossiele brandstoffen altijd stroom gemaakt kan worden. Bij zonne- en windenergie is dit niet mogelijk omdat deze bronnen niet op ieder moment beschikbaar zijn. Het waait niet ieder moment even hard en de zon schijnt ook niet elke dag even fel. Waterstof is hier een ideaal alternatief voor. Dit komt omdat stroom makkelijk om kan worden gezet in waterstof en waterstof makkelijk terug om kan worden gezet in stroom. Zo kan bijvoorbeeld in de zomer alle zonne-energie opgeslagen worden in de vorm van waterstof en dan kan die energie in de winter worden gebruikt.

Waterstof kan op verschillende manieren worden geproduceerd. Op dit moment wordt de meeste waterstof geproduceerd uit fossiele brandstoffen. Bij deze methode komt er CO2 vrij en dit is dus niet goed voor het milieu. Waterstof kan ook op andere manieren worden opgewekt. Alternatieve methoden hiervoor zijn elektrolyse, hydrolyse en thermolyse. Deze methoden zijn wel CO2-neutraal. De reden dat deze manieren nog niet op grote schaal toe worden gepast is dat dit op dit moment alleen interessant is als er een tijdelijk overschot is aan wind-, zonne- of waterkracht.

Een andere energiebron waarmee waterstof geproduceerd kan worden is kernenergie. Deze manier is ook CO2-neutraal, maar kernenergie is een gevoelig onderwerp in de maatschappij en omdat dit (nog) niet op grote schaal word toegepast in Nederland is dit nog geen realistische optie.

Als waterstof op grote schaal toegepast gaat worden in Nederland heeft dat vanzelfsprekend ook gevolgen voor de industrie. Kleine veranderingen als vrachtwagens die niet meer op fossiele brandstoffen rijden maar op waterstof. Naar grote veranderingen als hele fabrieken waar waterstof word geproduceerd.

Tot slot, Nederland wil in het jaar 2050 een volledig duurzame energievoorziening. In deze energietransitie zal waterstof een rol gaan spelen maar welke rol of hoe groot deze rol gaat worden is zal de tijd ons leren.

Wat is jouw mening over waterstof? En wat voor rol denk jij dat waterstof gaat spelen in de energietransitie in Nederland? Laat ons dit weten via een mail naar ict@stratt.nl

Word jij de nieuwe 

Waterstof als energiedrager

?

Reageer en wij nemen binnen 1 werkdag contact met je op om de vacature te bespreken!