Welke soorten alternatieve brandstoffen zijn er?

Soorten alternatieve brandstoffen.

In de vorige blog hebben wij het gehad over kernenergie, de voor-en nadelen. Deze week is het de beurt aan de alternatieve brandstoffen om hun deel van de aandacht te krijgen. Alternatieve brandstoffen zijn essentieel en van groot belang voor de wereld. De fossiele brandstofvoorraad zal niet eeuwig mee gaan. Sterker nog, deze wordt momenteel al zwaar uitgeput, alternatieve brandstoffen zijn dus essentieel voor de wereld om de energievoorziening op peil te houden.

Biomassa

Biomassa ook wel bekend als bio-energie is een van de grootste duurzame energiebronnen in Nederland. Bio-energie ontstaat door de verbranding, vergisting of vergassing van organische materialen. Energie uit zich dan ook meestal in de vorm van warmte. Nu de definitie van biomassa genoemd is, luidt de vraag: wat zijn dan de voor- en nadelen van de biomassa?

Ten eerste is het grote voordeel van biomassa dat de bron onuitputbaar is. De bron die bestaat uit organische materialen zal in tegenstelling tot vele andere brandstoffen niet opraken.

Het tweede grote voordeel aan biomassa is dat het klimaatneutraal is. De C02 die vrijkomt bij de opwekking van de energie draagt geen steun bij aan het broeikaseffect. Biomassa is dus goed voor het milieu en is ook nog eens onuitputbaar.

Elk voordeel heeft zijn nadeel wordt ook wel gezegd, zo is dit ook bij het gebruik van biomassa om energie op te wekken. Biomassa heeft twee grote nadelen, deze zijn beide van mogelijk schadelijke aard. Het eerste grote nadeel is dat bij de verwerking van mest, sloophout of rioolslib schadelijke stoffen vrijgelaten zullen worden. Ondanks dat de CO2 die vrijkomt geen schade aan de ozonlaag toebrengt, komen er wel degelijk schadelijke stoffen vrij bij de verwerking van biomassa tot energie.

Het tweede grote nadeel is het feit dat als er speciaal voor de biomassa geteeld gaat worden, dit de biodiversiteit en de voedselproductie bedreigd.

CCS

Een ander alternatieve oplossing is de afvang en opslag van de CO2 die bij verbranding van fossiele brandstoffen vrijkomt. Deze methode wordt kort ook wel CCS genoemd. CCS heeft een lange geschiedenis en ondanks al het onderzoek dat gedaan is, is het niet van de grond gekomen. De verwachting was dat CCS goedkoper zou zijn dan hernieuwbare energie en dat het sneller in gebruik kon worden genomen omdat de benodigde technologie sterk lijkt op de welbekende olie- en gastechnologie.

Het grote voordeel van CCS was en is dus dat het makkelijk implementeerbaar is omdat de techniek in de basis hetzelfde is als die van de olie en gasindustrie. Het grote nadeel van CCS is dat de technologie nog steeds niet is doorgevoerd in de hedendaagse technologieën. De oorzaak hiervan is dat er te weinig maatschappelijke steun is voor deze technologie. Hierover wordt ook wel gezegd: “de burger wil niet, de politiek twijfelt en de industrie wil wel maar kan niet.” Een ander groot nadeel aan CSS is dat er voor deze technologie nog steeds fossiele brandstoffen nodig zijn en deze fossiele brandstoffen schaars aan het worden zijn. Een permanente oplossing voor onze vraag naar brandstof zal het dus nooit zijn of worden.

 Wind- water- en zonne-energie, wie kent het niet.

Buiten de twee voorgenoemde alternatieve methodes om energie op te wekken, zijn er nog velen andere manieren om dit te doen. De meest bekende methodes hiervoor zijn dan wel de wind, water en zonne-energie. De voordelen van deze drie manieren zijn vooral dat voor alle drie vrijwel geen uitstoot aan CO2 nodig is. Deze drie voorgenoemde alternatieven zijn dus zeer goed voor het milieu en hebben alle drie een bron welke niet opraakt. Wind energie wordt opgewerkt door de wind, water energie door de natuurlijke stroming van het water en de zonne-energie wordt opgewekt door de straling van de zon.

Tot slot

Buiten de in deze blog benoemde methodes om energie op te wekken zijn er nog meerdere. Ook zullen er in de toekomst eindeloze nieuwe mogelijkheden komen om energie op een milieubewuste manier op te wekken. Wie weet wat de toekomst zal brengen.

Heb jij nog een mooi onderwerp voor de volgende blog? Of wil jij jouw mening kwijt? Dat kan, stuur een mail naar ict@stratt.nl!

Word jij de nieuwe 

Welke soorten alternatieve brandstoffen zijn er?

?

Reageer en wij nemen binnen 1 werkdag contact met je op om de vacature te bespreken!