Zo werk je veilig met gevaarlijke stoffen

QA/QC Inspecteur - Stratt+

Veel technici krijgen in hun werk te maken met gevaarlijke stoffen, zoals explosieven, zuren of asbest. Natuurlijk wil je dat jij en je collega’s elke dag weer veilig naar huis kunnen. Daarom leggen wij uit hoe je veilig met gevaarlijke stoffen werkt.

1 op 6 werknemers loopt risico op ziekte door gevaarlijke stoffen

Er bestaan strenge regels en voorschriften voor het werken met gevaarlijke stoffen. Deze zijn bedoeld om de gezondheid en veiligheid van medewerkers te garanderen. Erg belangrijk, zo blijkt ook uit cijfers. Wist je bijvoorbeeld dat 1 op 6 werknemers het risico loopt om ziek te worden doordat zij (indirect) met gevaarlijke stoffen werken?

Het gaat dan bijvoorbeeld om allergische reacties of brandplekken. En zelfs longziektes of kanker kunnen tot de risico’s behoren. Na blootstelling kun je direct last krijgen van gezondheidsklachten, maar het kan ook nog jaren duren voordat je ziek wordt.

Gevaarlijke stoffen kunnen op verschillende manieren in je lichaam komen. Bijvoorbeeld als je schadelijke lucht inademt of via de huid. Daarnaast kun je een stof inslikken – zelfs indirect – als je bijvoorbeeld eet of drinkt met vieze handen.

Zeker in de (zware) industrie heb je als technicus vaak te maken met gevaarlijke stoffen. Giftige stoffen, ontplofbare stoffen en kankerverwekkende en mutagene stoffen komen hier veel voor. En ook lasrook is een bekende gevaarlijke stof. Daarnaast kunnen minder voor de hand liggende stoffen risico’s opleveren, zoals verfproducten en lak.

Ben je actief binnen een BRZO-bedrijf? Dan heb je zeker te maken met gevaarlijke stoffen. In deze organisaties werken medewerkers namelijk met relatief grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Eerder schreven we al over de maatregelen die BRZO-bedrijven nemen om hun personeel te beschermen.

Bron: Rijksoverheid

Technisch werkgever: maatregelen nemen en bewustzijn creëren 

De werkgever speelt een belangrijke rol in het veilig werken met gevaarlijke stoffen. Hij moet zorgen dat zijn werknemers dit zo veilig mogelijk kunnen doen. Heb je hier als technicus bijvoorbeeld persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) voor nodig, zoals speciale kleding, dan moet jouw werkgever je deze middelen geven.

Verder moet jouw werkgever je informeren over de risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen. Bijvoorbeeld via de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Een werkgever is verplicht om deze uit te voeren om de risico’s binnen zijn organisatie vast te leggen. 

Wat bevat de RI&E allemaal? Ten eerste een overzicht van de gevaarlijke stoffen waarmee het bedrijf werkt. De werkgever moet benoemen wanneer medewerkers aan deze stoffen worden blootgesteld en wat de grenswaarden van de stoffen zijn. Hieraan kun je aflezen of er sprake is van te hoge blootstelling. Verder moet de RI&E informatie bevatten over de gebruikte stoffen, zoals veiligheidsbladen.

De RI&E moet daarnaast een overzicht bevatten van de werknemers die aan kankerverwekkende stoffen (kunnen) worden blootgesteld. De werkgever legt uit waarom er kankerverwekkende stoffen worden gebruikt en geen minder schadelijke stof. Ten slotte legt hij vast welke PBM’s werknemers moeten gebruiken.

De werkgever brengt de beoogde maatregelen in de praktijk via het Plan van Aanpak (PvA). Hierin staan alle beheersmaatregelen. Bijvoorbeeld wanneer er acties worden uitgevoerd en wie hiervoor verantwoordelijk is.

Het is heel belangrijk dat de werkgever de punten uit het PvA daadwerkelijk uitvoert. Helaas gebeurt dat in de praktijk nog te weinig. RI&E-maatregelen voor gevaarlijke stoffen worden nog maar in 7 procent van de bedrijven uitgevoerd. Bewustzijn creëren is daarom extra belangrijk, zodat alle technici veilig kunnen werken.

Hoe werk je als technicus veilig met gevaarlijke stoffen?

Als technicus is het ten eerste belangrijk dat je de veiligheidsmaatregelen opvolgt die jouw werkgever heeft opgelegd. Daarnaast is het verstandig om je collega’s op deze maatregelen te wijzen. Bijvoorbeeld als je ziet dat zij niet veilig te werk gaan.

Met name als technisch leidinggevende heb je hierin veel verantwoordelijkheid. Natuurlijk wil je dat jouw collega’s veilig naar huis kunnen als de werkdag erop zit. Het is heel belangrijk dat je geen compromissen sluit op het gebied van veiligheid, ook niet als het werk vertraging dreigt op te lopen. De gevolgen van gevaarlijke stoffen kunnen pas na enkele jaren zichtbaar worden, dus je moet continu scherp blijven.

Lees verder altijd de etiketten van de producten waarmee je werkt. Bedrijven zijn verplicht om de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen op het etiket te vermelden. Zo zie je dus direct of een product deze stoffen bevat.

Benieuwd of jij veilig werkt met gevaarlijke stoffen? Inspectie SZW heeft hier een handige zelfinspectietool voor ontwikkeld. Je kunt deze test zelf doen of hem gebruiken om bewustzijn te creëren onder jouw collega’s.

Deze check is ook handig als je technisch zzp’er bent en in verschillende omgevingen werkt. Vraag als zpp’er aan het bedrijf dat jou inhuurt of je het risico loopt om blootgesteld te worden aan gevaarlijke stoffen. Het is erg belangrijk dat jij als technisch freelancer goed inzicht hebt (en houdt) in de veiligheid van je werksituatie.

Heb je nog vragen over jouw specifieke werksituatie of die van je team? Leg deze voor aan je werkgever. Bij onduidelijkheden kunnen jullie een arbodeskundige of arbodienst inschakelen. Zo kan een RI&E voor gevaarlijke stoffen bijvoorbeeld worden gekeurd door een veiligheidskundige die hiervoor gecertificeerd is.

Ook veilig aan de slag in de techniek?

Op zoek naar een nieuwe en veilige technische uitdaging? Wij zoeken voor jou de ultieme match, altijd met aandacht voor je veiligheid. Neem contact op!

Bronnen: Arbo, FNV, Rijksoverheid

Word jij de nieuwe 

Zo werk je veilig met gevaarlijke stoffen

?

Reageer en wij nemen binnen 1 werkdag contact met je op om de vacature te bespreken!