Kernenergie, aanwinst of nachtmerrie?

Kernenergie is een enorm belangrijk onderwerp binnen de huidige maatschappij. Het begrip kenenergie wordt vaak gekoppeld aan termen als kernwapens en kernrampen. Deze verbinding zorgt ervoor dat de publieke opinie tegenover kernenergie vaak negatief is. Dit is ook niet gek gezien de lange en bewogen geschiedenis van de mensheid met kernenergie. Enkele voorbeelden hiervan zijn de rampen bij Tsjernobyl en Fukushima, de angstige momenten tijdens de koude oorlog en niet te vergeten de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Momenten als deze staan nog in het geheugen gegrift bij een groot deel van de bevolking en deze zorgen ervoor dat met name de babyboomers en generatie X een (zeer begrijpelijke) afkeer hebben tegen alles wat met kernenergie te maken heeft. Maar is deze afkeer met de huidige voorschriften en regels rond kernenergie nog wel nodig? En is het niet tijd om deze afkeer opzij te zetten, dit omdat kernenergie gewoonweg een van de weinige oplossingen is voor problemen als de hoge CO2 uitstoot en de uitputting van fossiele brandstoffen. In deze blog gaan wij enkele voor- en tegenargumenten uiteenzetten zodat jij jouw eigen mening beter kan onderbouwen of jij je houding ten opzichte van kernenergie misschien zelfs verandert.

Voor

Het eerste argument dat wij willen aanhalen is dat kernenergie door voorstanders vaak genoemd word als de oplossing tegen het versnelde broeikaseffect. Dit komt omdat er bij de opwekking van kernenergie weinig tot geen CO2 vrijkomt, dit maakt kernenergie een CO2-arme energiebron. Laat CO2 nou net een van de grootste boosdoeners zijn bij de versnelde opwarming van de aarde. Als Nederland overstapt op kernenergie of hier meer gebruik van gaat maken zou dat de CO2 uitstoot drastisch verminderen en dat zou het milieu zeer ten goede komen. Hiernaast wordt kernenergie ook wel noodzakelijk gezien om de doelstellingen gesteld in het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 te behalen.

Het tweede argument voor kernenergie dat wij willen benoemen is dat er alternatieve energiebronnen moeten worden gevonden omdat de fossiele brandstofvoorraad op aarde op begint  te raken. Dit komt omdat fossiele brandstof globaal gezien de primaire energiebron is. In Nederland is 93% van alle energie die huishoudens gebruiken opgewekt met fossiele brandstoffen. Dit geeft wel aan hoe afhankelijk de wereld van fossiele brandstoffen is en als deze fossiele brandstoffen schaars worden of misschien zelfs helemaal opraken, wat een omvang dat probleem dan wel niet voor de wereld zou hebben. Bij overstap naar kernenergie is dit probleem niet meer relevant. Kernenergie wordt verwekt met uranium. Ondanks dat dit ook een fossiele brandstof is, is de totale voorraad uranium op aarde zo groot dat dit voor ongeveer 100.000 jaar lang ieder jaar de hoeveelheid energie kan leveren die wij als mensheid nu per jaar gebruiken.

Tegenstanders van kernenergie zeggen hierover vaak dat er ook genoeg andere alternatieve energiebronnen zijn, maar deze zijn nog niet ver genoeg ontwikkeld en natuurlijke energiebronnen kunnen het niet aan om de gehele wereld in energie te voorzien.

Tegen

Ten eerste willen wij het argument tegen kernenergie noemen dat het meest voorbij komt. Namelijk dat kern energie zeer gevaarlijk kan zijn. Dit heeft zich in het verleden al vaak genoeg bewezen. Vaak wordt er verwezen naar Tsjernobyl en Fukushima, de twee grootste kernrampen in de geschiedenis van de mensheid. Hiernaast wordt er ook verwezen naar het gevaar van kernwapens. Als kernenergie op grote schaal toegepast gaat worden, wordt het maken van kernwapens ook gemakkelijker gemaakt omdat er gewoonweg meer materialen voor beschikbaar zijn en dat ook nog makkelijker verkrijgbaar is. Hierbij heeft men vaak de bommen op Nagasaki en Hiroshima, de koude oorlog en de nog steeds relevante situatie in Noord-Korea in het achterhoofd.

Een ander vaak gehoord argument is dat er bij het opwekken van kernenergie een bepaalde hoeveelheid kernafval vrijkomt. Laag en middel radioactief afval breekt binnen 100 jaar af. Hoog radioactief afval, hetgeen dat vrijkomt bij een kernreactie in een reactor, kan wel duizenden jaren actief blijven en dit vormt dus een groot probleem. Ondanks dat de hoeveelheid hoog radioactief afval per kerncentrale niet heel groot is, namelijk ongeveer 1 kubieke meter per centrale per jaar, moet dit wel goed en veilig opgeslagen worden en daar is nog steeds niet een veilige permanente manier voor gevonden. Hierdoor schuiven we dit probleem nu door naar de volgende generatie.

Het debat over wel of geen kernenergie zal nog wel even duren, zowel de voor- als tegenstanders hebben solide argumenten om hun mening te onderbouwen. De gevolgen van het aanhouden van de huidige koers in brandstofverbruik zullen uiteindelijk leiden tot problemen en dus zal verandering onvermijdelijk worden. Uiteindelijk zullen we over moeten stappen op een alternatieve brandstof, maar of dit kernenergie wordt zullen we af moeten wachten. Er zijn namelijk ook nog andere alternatieven om de fossiele brandstoffen te vervangen. Dit zijn methoden als de biomassa / bio-energie, solar fuel en CCS. In de blog van volgende week gaan wij verder in op deze methoden.

Waar sta jij ten opzichte van kernenergie?

Wat is jouw mening over dit onderwerp? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar ict@stratt.nl

 

 

Word jij de nieuwe 

Kernenergie, aanwinst of nachtmerrie?

?

Reageer en wij nemen binnen 1 werkdag contact met je op om de vacature te bespreken!