Onderzoek naar CCS in Rotterdam

Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en EBN doen een haalbaarheidsstudie naar CCS in Rotterdam. CCS (Carbon Capture and Storage, het afvangen en opslaan van CO₂) wordt zowel internationaal als in het regeerakkoord genoemd als een belangrijk instrument om tijdig de CO₂-uitstoot terug te dringen. De drie partijen onderzoeken de mogelijkheden om een basisinfrastructuur te realiseren voor het verzamelen en transporteren van CO₂ in het Rotterdamse havengebied, dat vervolgens opgeslagen kan worden in (lege) olie- en gasvelden onder de Noordzee. De studie moet rond de jaarwisseling zijn afgerond.

Bij een positieve uitkomst volgt dan verdere uitwerking van het project. Het streven is om in 2018 een investeringsbeslissing te nemen. Het systeem kan dan in 2020 operationeel zijn. De ambitie is om vanaf 2020 2 miljoen ton CO₂ per jaar op te slaan, oplopend naar 5 miljoen ton per jaar in 2030. Alle industrieën in Rotterdam samen stootten in 2015 bijna 30 miljoen ton CO₂ uit.

Klik hier om het volledige artikel te lezen.

Word jij de nieuwe 

Onderzoek naar CCS in Rotterdam

?

Reageer en wij nemen binnen 1 werkdag contact met je op om de vacature te bespreken!