Vrouw en techniek, hoe maken we de match?

p.fels@stratt.nl2019, Blog

Dat er meer mannen dan vrouwen werkzaam zijn in de technische sector is algemeen bekend. Dit is al zo sinds de industriële revolutie. Ondanks dat vrouwen wel kiezen voor een technische opleiding, start slechts een klein deel ook daadwerkelijk in een technische functie. Hoe komt het dat de match tussen bedrijven en technische vrouwen uitblijft? Ligt het aan de mannencultuur, aan de interesses van vrouwen, of juist aan de flexibiliteit en motivatie van opdrachtgevers? In een reeks blogs geven wij antwoord op deze vragen en zetten wij de ‘technische vrouw’ centraal. Kortom, een beetje meer girlpower in de techniek. Iets waar wij als Stratt+ helemaal achter staan!

Jonge vrouwen kiezen vaker voor een technisch vakkenpakket

Laten we even beginnen met iets positiefs. De afgelopen jaren kiezen steeds meer jonge vrouwen voor een technisch vakkenpakket. Dat is op zich al een winst en komt mede door het beleid vanuit de overheid om het imago rondom techniek te verbeteren. Als we kijken naar de actuele arbeidsmarktcijfers blijkt dat van alle vrouwen die een technische opleiding hebben genoten, slechts 17% ook werkzaam is in de sector (CBS2018). Niet echt wat het zou moeten zijn, of beter gezegd niet echt wat we graag zouden willen zien. Dit percentage wekt bij ons dan ook de vraag op; hoe komt het dat het overgrote deel van de vrouwen uiteindelijk niet voor een technische functie kiest?

Doorbreek de mannencultuur

Hiervoor zijn verscheidene redenen te bedenken. Zo kan de zogenoemde mannencultuur een grote rol spelen. Door het grote aantal mannen in de sector kiezen bedrijven eerder voor de ‘veilige’ route en laten een man de openstaande functie vervullen. Andersom geldt dit ook voor vrouwen. Vrouwen kunnen het moeilijk vinden om aan de slag te gaan bij een organisatie waar het overgrote deel mannelijk is. Deze wederzijdse drempel zou volgens het landelijk expertise bureau VHTO verholpen kunnen worden door een vrouwelijk rolmodel in te zetten.


‘Bij Stratt+ is de balans tussen man en vrouw 50/50, daar hebben we bewust voor gekozen. Wij zien graag meer vrouwen in de technische sector en daar maken we ons sterk voor ’Laura Schemkes, Accountmanager bij Stratt+’


SPIE verkleint de kloof tussen vrouw en techniek

Een voorbeeld van een bedrijf dat deze kwestie goed aanpakt is SPIE. Zij hebben actie ondernomen door een platform op te richten speciaal voor vrouwen. Het So’SPIE Ladies platform probeert de gelijkheid tussen mannen en vrouwen binnen het bedrijf te vergroten. Daarnaast worden er regelmatig bijeenkomsten voor vrouwen in de techniek georganiseerd. Spie onderneemt actief stappen om de kloof tussen de vrouw en de techniek te verkleinen en daarbij tegelijkertijd de mannencultuur aan te pakken. Wij vinden dit een goed initiatief waar veel bedrijven een voorbeeld aan zouden kunnen nemen.

Waar is de ‘flexibiliteit’ anno 2019?

Tevens is het in de technische sector vaak nog niet mogelijk om deeltijd te werken. Daarnaast blijft de vrijheid met betrekking tot flexibele werktijden achter. Er wordt immers vaak gewerkt in shifts waardoor een werknemer niet zo snel een uurtje later kan beginnen. Anno 2019 zien we dat werknemers in toenemende mate behoefte hebben aan flexibiliteit. Dit geldt voor mannen als voor vrouwen en kan diverse redenen hebben. Bijvoorbeeld zodat iemand een cursus kan volgen, de spits wil ontwijken of om de kinderen van school te halen. Flexibiliteit vergt aanpassingen, en niet elke organisatie is hier toe bereidt.

Gelukkig is het aantal bedrijven in de technische sector dat hiervoor openstaat groeiende. Zij vinden dat meer flexibiliteit in werktijden zorgt voor beter functionerende teams. Daarnaast zorgt het voor een uitbreiding van de dienstverlening naar klanten. Zij hebben immers ook niet altijd vaste werktijden. Door deze instelling kan een organisatie zich juist onderscheiden o.a. bij het werven van technisch opgeleide vrouwen.

In gesprek met de technische vrouw

Er zijn verschillende aanleidingen te benoemen waarom vrouwen toch niet kiezen voor een technische baan terwijl het juist zo’n uitdagende werkomgeving is. Maar wat doen we als Stratt+ er eigenlijk zelf aan? Goede vraag. Wij geloven dat meer vrouwen in de technische sector bijdraagt aan verhoogde prestaties. Zo hebben wij het laatste half jaar vier vrouwelijke collega’s aangenomen. Met resultaat, we merken dat het teamgevoel en werknemerstevredenheid is verbeterd.

Om ons standpunt kracht bij te zetten gaan we in onze volgende blog het werkveld in! We interviewen een technische vrouw in dienst bij een van onze relaties. Uiteraard zijn we benieuwd wat zij vindt van die zogenoemde mannencultuur, flexibiliteit en wat bedrijven kunnen doen om meer technische vrouwen aan zich te binden. Houdt dus onze social media kanalen in de gaten. Fijne internationale vrouwendag!Deel dit bericht