Brandveiligheid in de industrie: hier moet je op letten

Brandveiligheid in de industrie - Stratt+

Brandveiligheid is een belangrijk thema in de industrie. Een brand kan hier namelijk ernstige gevolgen hebben. Werk jij als technicus in een brandgevaarlijke omgeving, dan moet je goed op de hoogte zijn van de regels voor brandveiligheid.

Maatregelen tegen brand zijn afhankelijk van functie bedrijf

Een brand brengt verschillende risico’s met zich mee. Naast vuur en hitte kunnen ook vrijkomende rook of gevaarlijke stoffen vervelende gevolgen hebben voor mens en milieu. Daarnaast kan een brand in de industrie tot bedrijfsschade leiden. Bijvoorbeeld als een bedrijf zijn productieproces als gevolg hiervan moet stilleggen.

De eigenaar of gebruiker van een gebouw is zelf verantwoordelijk voor de brandveiligheid van en brandpreventie in het pand. In het Bouwbesluit 2012 staan landelijk geldende regels voor brandpreventie.

Daarnaast kunnen gemeenten aanvullende maatregelen voor brandpreventie opleggen, bijvoorbeeld in bouwverordeningen.

Wat een bedrijf precies moet doen in het kader van brandveiligheid verschilt. Dit is bijvoorbeeld afhankelijk van de gevaarlijke stoffen waarmee het werkt en de functie die het bedrijfspand heeft. Ook speelt mee hoeveel mensen er in het gebouw aanwezig kunnen zijn en of het toegankelijk is voor publiek.

De Rijksoverheid heeft de Rekenhulp Veilig Vluchten in het leven geroepen om te berekenen wat de opvang- en doorstroomcapaciteit van een gebouw is. Voor bedrijven in de industrie is dit een handige tool om te kijken wat nodig is voor brandpreventie en -veiligheid.

Verschillende maatregelen voor brandveiligheid in de industrie

Er zijn verschillende maatregelen om met brand om te gaan in de industrie. Hierbij gaat het zowel om preventieve acties, om de kans op een brand te beperken, als om correctieve acties, mocht er toch onverhoopt brand uitbreken.

Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) zijn een belangrijke schakel in de eerste reactie op een brand. Zij vangen de directe gevolgen op en evacueren aanwezige personen. Een BHV’er is erin getraind om mensen veilig uit een brandend gebouw te krijgen. Bij bedrijven met een hoog risico, zoals BRZO-bedrijven, wordt meestal een beroep gedaan op de bedrijfsbrandweer.

Verder gelden ook een aantal standaardmaatregelen om de brandveiligheid in de industrie te garanderen. Rookmelders en brandblussers moeten continu kunnen worden geactiveerd. In de NEN-norm 4001:2006 staan regels voor het aantal brandblussers dat in een gebouw aanwezig moet zijn.

Verder moeten de vluchtwegen in het bedrijf goed herkenbaar en toegankelijk zijn. Daarnaast is het ook belangrijk dat een bedrijf zijn (technisch) werknemers traint in het vinden van de beste vluchtwegen. Zo kan iedereen bij brand de snelste route naar buiten vinden.

Tips voor efficiënte brandpreventie in de industrie

De Arbo deelt verschillende tips voor efficiënte brandpreventie die ook van toepassing zijn in de industrie. Naast voldoende brand- en rookmelders in het bedrijfspand is het ook heel belangrijk om deze regelmatig te (laten) controleren.

Verder is het belangrijk om genoeg blusmiddelen te hebben. Deze moeten direct beschikbaar en gebruiksklaar zijn en (technisch) gebruikers moeten een instructie krijgen over het gebruik hiervan.

Goede brandbeveiliging en -preventie houdt verder in dat alle vluchtroutes veilig te gebruiken zijn. Er mogen geen blokkades ontstaan, bijvoorbeeld door de opslag van spullen tijdens het dagelijkse werk van technici.

Tot slot is het dus heel belangrijk dat een bedrijf in de industrie genoeg BHV’ers traint die adequaat kunnen handelen bij het uitbreken van een brand. Zo wordt de brandveiligheid optimaal gegarandeerd.

Laat medewerkers meedenken over brandveiligheid

Het is heel belangrijk om technisch medewerkers te stimuleren om mee te denken over brandpreventie en -veiligheid. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor technisch leidinggevenden.

Zij kunnen hun collega-technici erop wijzen waarom bepaalde maatregelen van belang zijn voor de brandveiligheid. Als iedereen de redenen achter de maatregel(en) kent, is de bereidheid om de voorschriften na te leven namelijk het grootst.

Zo is het een goed idee om speciale afspraken te maken voor het werken met hoge temperaturen. Bijvoorbeeld bij las- of slijpwerkzaamheden. Ook is het zaak om streng te handhaven op het rookverbod en roken alleen toe te staan in speciaal daarvoor aangewezen ruimtes.

Verder gaan dan de minimumeisen

Sommige specialisten menen dat het Bouwbesluit voor brandbeveiliging in de industrie niet specifiek genoeg is. De eisen die hierin worden genoemd zijn minimumeisen. Het besluit maakt echter alleen een onderscheid tussen lichte en zwarte industrie. Hierdoor worden de minimumeisen voor brandbeveiliging voor elk gebouw gelijkgetrokken.

De vraag is of dat terecht is. Niet elk industriepand is namelijk hetzelfde en de risico’s op brand kunnen in de praktijk behoorlijk uiteenlopen. Op papier is echter niet altijd even goed te beoordelen welke risico’s op brand gelden.

Voor een efficiënte brandbeveiliging is het daarom zaak om goed te controleren of alarmen in een gebouw overeenkomen met de situatie in de praktijk.

Ook is het belangrijk om kritische locatieonderdelen duidelijk in het Programma van Eisen (PvE) te omschrijven. In het PvE wordt de brandbeveiliging namelijk op papier vastgelegd. Hiermee kan een bedrijf in de industrie de kans op productiestops of -vertragingen verkleinen en downtime minimaliseren.

Uiteraard geldt dat de bescherming van mens en milieu van het grootste belang is. Voor brandbeveiliging in de industrie is dan ook altijd professioneel advies nodig. Alleen zo kan een bedrijf zeker weten dat het de veiligheid van zijn medewerkers en het pand waarborgt.

Ook veilig werken in de industrie?

De veiligheid van onze medewerkers is van het grootste belang. Zoek jij een nieuwe uitdaging in de techniek of industrie? Neem contact op en ga veilig aan de slag via Stratt+!

Bronnen: Arbo, Rijksoverheid, IndustrieVandaag

Word jij de nieuwe 

Brandveiligheid in de industrie: hier moet je op letten

?

Reageer en wij nemen binnen 1 werkdag contact met je op om de vacature te bespreken!