Hoe Rijkswaterstaat onze infrastructuur verduurzaamt

RWS-Stratt+ duurzame infrastructuur 01

In 2050 moet Nederland klimaatneutraal zijn en dat geldt ook voor onze infrastructuur. Rijkswaterstaat heeft een belangrijk aandeel in de verduurzaming van de Nederlandse (spoor)wegen en wateren. De technisch professionals van Stratt+ leveren hier een mooie bijdrage aan.

Rijkswaterstaat klimaatneutraal en circulair in 2030

Rijkswaterstaat is de uitvoerende organisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dagelijks zorgt ze ervoor dat ons land leefbaar, veilig en bereikbaar blijft. Een van haar kerntaken is zorgen dat onze infrastructuur goed functioneert, zodat iedereen zich snel en veilig van A naar B kan verplaatsen.

Als overheidsorganisatie besteedt ze veel aandacht aan verduurzaming. Een duurzamere leefomgeving en het slimmer inzetten van duurzame energie zijn belangrijke speerpunten. Dit krijgt vorm binnen allerlei innovatieprojecten, onder meer gericht op de Nederlandse infrastructuur.

Rijkswaterstaat wil in 2030 circulair werken en klimaatneutraal zijn. Nieuwe technische ontwikkelingen en innovaties zijn hiervoor onmisbaar. Bijvoorbeeld om infrastructuur, zoals water en wegen, te verduurzamen. Dit is erg belangrijk, omdat de Nederlandse overheden in de huidige situatie jaarlijks 3 megaton CO2 uitstoten.

Stratt+ Liggende banner verduurzaming

Welke infrastructuur verduurzaamt Rijkswaterstaat?

Voor de verduurzaming van de Nederlandse infrastructuur focust Rijkswaterstaat op de infra-onderdelen die voor de grootste klimaatimpact zorgen. Waar moeten we dan zoal aan denken?

Het gaat onder meer om het klimaatneutraal maken van wegverhardingen. Maar ook om het duurzaam ontwikkelen, aanleggen en onderhouden van werken, zoals bruggen, tunnels en damwanden. Verder zijn de verduurzaming van spoorinfrastructuur, baggerwerkzaamheden en het onderhoud aan onze kustlijn belangrijke aspecten.

Om ervoor te zorgen dat projecten duurzaam zijn, hanteert Rijkswaterstaat criteria voor klimaatneutraliteit en circulariteit in haar opdrachten. Daarnaast beloont ze partijen die het duurzaamst te werk gaan.

Ook is Rijkswaterstaat een ‘launching customer’ voor duurzame innovaties. Hiermee zorgt ze dat deze getest en opgeschaald kunnen worden als ze succesvol zijn. De organisatie stimuleert kennisdeling via onder meer kennis- en ontwikkelprogramma’s.

Als technicus werken aan duurzaamheid bij Rijkswaterstaat

Voor het succes van haar infraprojecten vertrouwt Rijkswaterstaat op de expertise van technisch professionals. Haar technici begrijpen dat het niet alleen om technische kennis gaat, maar ook om het bewaren van de balans tussen verschillende belangen: milieu, economie en woongenot.

Stratt+ plaatst regelmatig technici bij Rijkswaterstaat. Zo draagt freelance veiligheidsspecialist Faisel Baboe bij aan het onderhoud van onze bruggen door zijn collega’s te adviseren over veiligheid tijdens de bijbehorende werkzaamheden. Op die manier helpt hij onveilige situaties voorkomen.

En Contractmanager Suroud Aga stelt kort- en langlopende contractdocumenten op bij Rijkswaterstaat. Hierbij zorgt hij voor foutloze contracten, die voor alle partijen goed te begrijpen zijn. Met als resultaat dat de bijbehorende infraprojecten efficiënt doorgang kunnen vinden.

Wil jij net als Faisel en Suroud starten met een technische uitdaging bij Rijkswaterstaat? Via Stratt+ kun je hier in verschillende rollen aan de slag gaan.

Ga voor een groene uitdaging

Wil jij als technicus ook bijdragen aan een duurzamer Nederland? Neem dan ook eens een kijkje op onze duurzaamheidspagina voor meer duurzame kansen in de techniek.

Bron: Rijkswaterstaat

Word jij de nieuwe 

Hoe Rijkswaterstaat onze infrastructuur verduurzaamt

?

Reageer en wij nemen binnen 1 werkdag contact met je op om de vacature te bespreken!