Smart Ports: hoe technisch managers de moderne haven creëren

Smart Ports - hoe technisch managers de moderne haven creëren - Stratt+ 01

De havens van Rotterdam en Antwerpen-Brugge worden steeds meer Smart Ports. Slimme technologieën, zoals Internet of Things (IoT) en big data, spelen hierin een belangrijke rol. Om deze ontwikkelingen in goede banen te leiden, kunnen we niet zonder technisch managers.

Wat zijn Smart Ports?

Smart Ports (of slimme havens) zijn terminals die de nieuwste technologieën gebruiken om havenprocessen effectiever te laten verlopen. Dankzij digitalisering genereren havens een enorme hoeveelheid informatie. Deze informatie biedt veel mogelijkheden.

Havenmedewerkers, waaronder technisch managers, kunnen deze gebruiken om het havengebied duurzamer, efficiënter en winstgevender te maken.

Smart Ports maken gebruik van verschillende ‘slimme’ technologieën, zoals: Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), Big Data en Blockchain. Wat houden deze concepten in?

Bij Internet of Things (het internet der dingen) gaat het om het geheel aan apparaten dat verbonden is met andere apparaten en gegevens uitwisselt. Dankzij IoT kunnen systemen in de haven bijvoorbeeld containers en goederenverkeer volgen en de waterstand en temperatuur meten. Met deze gegevens kunnen technici, waaronder managers, de haven in real-time bewaken.

Artifical Intelligence (kunstmatige intelligentie) wordt gebruikt voor productiemachines in de haven. Deze kunnen hierdoor zelfstandig data verzamelen en verwerken en zo de automatisering verbeteren. Hiermee kunnen technisch managers en andere havenmedewerkers havenprocessen als laad- en lostijden beter voorspellen.

Bij Big Data draait het om het managen en het opslaan van massieve hoeveelheden data. De hoeveelheid data in de haven groeit namelijk exponentieel. Met analyses van big data kunnen technisch managers vertragingen en onverwachte gebeurtenissen voorkomen en de productie en doorvoer verbeteren.

Blockchain is een onderdeel van een onlinedatabase waarin gegevens zijn opgeslagen. Als een gebruiker data toevoegt aan of verwijdert uit een blockchain, wijzigt de informatie overal. Technisch managers kunnen blockchain gebruiken om havenprocessen te automatiseren. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld schepen stukken efficiënter de haven binnenvaren.

Al deze technologieën hebben, kortom, veel potentie voor Smart Ports. Als technisch managers deze op de juiste wijze toepassen, kan men real-time informatie verzamelen en analyseren, waarmee havenprocessen steeds efficiënter worden.

Smart Ports- hoe technisch managers de moderne haven creëren - Stratt+ 03

Havens Rotterdam en Antwerpen-Brugge steeds slimmer

Zowel de haven van Rotterdam als die van Antwerpen-Brugge investeert steeds meer in slimme technologieën met het doel om Smart Ports te worden.

Zo richtte Port of Rotterdam in 2015 samen met een aantal andere partijen – waaronder Deltalings, de gemeente Rotterdam en TU Delft – de kennishub SmartPort op. SmartPort onderzoekt innovatievraagstukken voor en in de Rotterdamse haven.

Port of Rotterdam wil in 2050 CO2-neutraal zijn. Om dit ambitieuze doel te kunnen behalen, zijn digitalisering en automatisering onmisbaar. SmartPort heeft inmiddels ruim honderd onderzoeken uitgevoerd om trends in de haven te identificeren. Op basis kunnen onder meer technisch managers in de Rotterdamse haven bepalen wat de juiste beslissingen en investeringen zijn om de energietransitie en digitalisering hier te laten slagen.

Ook de haven Antwerpen-Brugge staat niet stil. Net als de Rotterdamse haven wil ze in 2050 klimaatneutraal zijn. De haven werkt daarom samen met zowel publieke als private spelers om steeds slimmer te worden en dient als innovatieplatform voor de nieuwste technologieën. Antwerpen-Brugge gelooft dat in een Smart Port economie, mens en klimaat samengaan.

Kunstmatige intelligentie wordt bijvoorbeeld gebruikt om de haven veiliger te maken. Via AI kunnen camera’s personen en problemen in het verkeersnetwerk efficiënt opsporen. Vervolgens wordt een operator in de controlekamer gealarmeerd als een ongewenste bezoeker het haventerrein betreedt.

Daarnaast zorgt bijvoorbeeld NxtPort, een dochteronderneming van de haven Antwerpen-Brugge, dat logistieke spelers makkelijker en transparanter data kunnen delen. NxtPort bouwt continu aan de digitale infrastructuur van de haven. Technisch managers kunnen deze gebruiken om de haven van Antwerpen-Brugge efficiënter en veiliger te maken.

Technisch management onmisbaar voor Smart Ports

De haven slimmer maken is een complex proces waarin veel verschillende partijen een aandeel hebben. Bovendien hebben zij ieder hun eigen belangen. Alleen door goede samenwerking kunnen Rotterdam en Antwerpen-Brugge in de nabije toekomst echte Smart Ports worden. Technisch management is een noodzakelijke schakel in dit proces.

Als technisch manager in de haven hoef je niet te wachten op de toekomst, maar ben je er nu al onderdeel van. Jij bent de schakel tussen de nieuwste technologieën en de verschillende gebruikers van de haven en weet de verbinding hiertussen te maken.

Aan de ene kant begrijp jij welke impact de nieuwste technieken, zoals blockchain en AI, op het havenleven hebben. Anderzijds weet jij de implementatie hiervan succesvol te managen, door de juiste partijen samen te brengen en efficiënt te laten samenwerken. Een mooie motivatie om als technisch manager in de haven te willen werken .

Smart Ports- hoe technisch managers de moderne haven creëren - Stratt+ 02

Als technisch manager middenin de innovatie

Door slimme processen als big data te managen, bied jij de havengebruikers inzicht in de prestaties van de haven. Zo kunnen zij zelfstandig de juiste beslissingen maken over hun werkprocessen en deze optimaal plannen. Jij draagt dus bij aan de meetbaarheid van de haven en maakt deze op die manier slimmer en duurzamer.

De implementatie van slimme technieken en systemen in de haven is verder alleen mogelijk als technisch experts de juiste infrastructuren en soft- en hardware toepassen en onderhouden. Ook dit vraagt om efficiënt technisch management. Als technisch manager beslis jij welke technieken het beste werken voor de hele keten. Maar jouw expertise is ook onmisbaar voor het oplossen van technische problemen in de Smart Port, bijvoorbeeld als een slim systeem een upgrade vereist.

Als technisch manager in de haven van Rotterdam of Antwerpen-Brugge sta je dus middenin de innovatie. Elke dag kom je in aanraking met de nieuwste technologieën en word je uitgedaagd om deze te implementeren. Zo draag je bij aan een toekomstbestendige Smart Port, waarin techniek, mens en milieu onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

Wil jij processen managen in de haven?

Wij bieden samen met onze partner Bennet Engineering projectmanagement en technische ondersteuning aan de havens van Rotterdam en Antwerpen-Brugge. Benieuwd welke mooie uitdagingen we hier voor technisch managers hebben? Neem dan contact op!

Word jij de nieuwe 

Smart Ports: hoe technisch managers de moderne haven creëren

?

Reageer en wij nemen binnen 1 werkdag contact met je op om de vacature te bespreken!