Terrein Maasvlakte komt vrij voor groene waterstoffabriek

Maasvlakte Rotterdam - Groene waterstoffabriek Stratt+

Waterstofontwikkelingen op de Maasvlakte: het Havenbedrijf Rotterdam maakt een terrein van 11 hectare klaar voor de komst van een grote groene waterstoffabriek. Deze moet vijf keer zo groot worden als de huidige generatie waterstoffabrieken.

Slimme integratie windenergie

Aanleiding voor de komst van deze fabriek is de tender voor windpark IJmuiden Ver later dit jaar. De stroom die door dit park wordt opgewekt, kan straks eenvoudig aan land komen en op de Maasvlakte direct worden ingezet voor de productie van groene waterstof.

Het Ministerie voor Klimaat en Energie stimuleert bedrijven die meedoen aan de aanbesteding om windenergie slim in het energiesysteem te integreren. Waterstofproductie direct aan de kust is namelijk voordelig voor het energienet. Het hoogspanningsnet aan land wordt hierdoor ontlast, omdat er geen extra hoogspanningskabels nodig zijn.

Ook bevindt de waterstofproductie zich hierdoor dicht bij de belangrijkste afnemers, de industrie. Via een waterstofleiding wordt de geproduceerde waterstof op de Maasvlakte straks efficiënt naar bedrijven in de omgeving vervoerd. Daarnaast onderzoekt het Havenbedrijf of het in de toekomst mogelijk is om nieuwe waterstoffabrieken op de Maasvlakte op regionale warmtenetten aan te sluiten.

Ruimte voor volgende generatie waterstoffabrieken

Rotterdam is een hotspot voor de ontwikkeling van groene waterstof. Verschillende bedrijven willen hier in totaal circa 1.350 MW (oftewel 1,35 GW) aan elektrolyse gaan realiseren. En in 2030 wil het Rotterdamse Havenbedrijf dat hier 2 tot 2,5 GW aan elektrolyse plaatsvindt. De ontwikkeling van de groene waterstoffabriek op de Maasvlakte is hierin een grote stap.

Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf Rotterdam: “Realisatie van een waterstoffabriek met een capaciteit van 1 GW is de volgende schaalsprong in de productie van groene waterstof. Verschillende bedrijven zijn op de Maasvlakte bezig met de bouw of hebben vergevorderde plannen daartoe. Denk bijvoorbeeld aan elektrolysers met een capaciteit van 200 tot 250 MW. Dat zijn voorlopig de grootste van Europa, maar wij willen nu al ruimte bieden aan de volgende generatie waterstoffabrieken. Die zijn naar verwachting vijf keer zo groot.”

De gemeente Rotterdam investeert op verschillende manieren in de aanleg van benodigde waterstofinfrastructuur. Bijvoorbeeld door faciliteiten te ontwikkelen voor de import en het achterlandtransport van groene waterstof. Zo wil het Havenbedrijf meerdere handelsroutes voor waterstof opzetten, waaronder een vanuit Zuid-Spanje.

Windparken op zee maken waterstofproductie mogelijk

De productie van groene waterstof is straks mede mogelijk dankzij windparken op de Noordzee. Ook hiervan komen er steeds meer bij. Een deel van de stroom die deze parken opwekken, zal worden ingezet voor de productie van groene waterstof via elektrolyse van water. Hierbij wordt water (H2O) gesplitst in waterstof (H2) en zuurstof (O).

Het windenergiegebied IJmuiden Ver bevindt zich 54 kilometer uit de kust en bestaat uit vier kavels, elk met een vermogen van 1000 MW. Het ligt ten noordwesten van het windenergiegebied Hollandse Kust (West). Hier ontwikkelt onze opdrachtgever RWE momenteel een windpark dat straks goed is voor 700 MW aan elektriciteit.

Terrein exclusief voor tenderwinnaar IJmuiden Ver

In de tweede helft van 2023 start de formele tenderprocedure voor IJmuiden Ver kavel Beta (capaciteit 2 GW). Er zijn al verschillende geïnteresseerde partijen. Het stuk terrein van 11 hectare op de Maasvlakte is exclusief gereserveerd voor de partij die deze aanbesteding wint en van plan is om op grote schaal groene waterstof te gaan produceren in Rotterdam.

De focus van kavel Beta ligt op systeemintegratie. Dit betekent dat de plannen van de deelnemende partijen worden beoordeeld op hoe goed zij in het totale Nederlandse energiesysteem passen. Groene stroom voor de productie van groene waterstof is in dit kader een logische bestemming.

Aangezien het terrein nu nog bedoeld is voor de opslag van containers, voert het Havenbedrijf overleg met de gemeente en DCMR Milieudienst Rijnmond over wijziging van het bestemmingsplan. Hierdoor moet het terrein op de Maasvlakte uiteindelijk beschikbaar komen voor groene waterstofproductie. Het windpark en de waterstoffabriek moeten in 2028 worden opgeleverd.

Klaar voor een duurzame uitdaging?

Bij Stratt+ heb je de kans om mee te werken aan interessante duurzaamheidsprojecten, bijvoorbeeld voor groene waterstofproductie. Neem contact op om alle mogelijkheden te bespreken! Volg daarnaast onze socials voor het beste nieuws uit de techniek.

Bronnen: Petrochem, Noordzeeloket

Word jij de nieuwe 

Terrein Maasvlakte komt vrij voor groene waterstoffabriek

?

Reageer en wij nemen binnen 1 werkdag contact met je op om de vacature te bespreken!