De mooiste duurzaamheidsprojecten voor technisch zzp’ers

Projecten in duurzaamheid voor ZZPers - Stratt+ 01

Het aantal duurzaamheidsprojecten in Nederland blijft stijgen en daarmee ook de mogelijkheden voor freelancers in de techniek. In deze blog zetten we een aantal van de mooiste duurzaamheidsprojecten voor technisch zzp’ers op een rij.

Echt een verschil maken met duurzaamheidsprojecten

Ben jij een technisch zzp’er? Dan kun je met tal van duurzaamheidsprojecten aan de slag gaan. Van wind- en zonne-energie tot groene bouwtechnieken en waterbeheer – de mogelijkheden zijn haast eindeloos. Duurzaamheid speelt dan ook een steeds grotere rol in de wereld. Zo wil de Europese Unie in 2050 klimaatneutraal zijn. En sommige technische bedrijven zetten zelfs al eerder in op dit doel.

Helaas is er in de techniek ook een groot obstakel voor het behalen van onze klimaatdoelen: een tekort aan hoopopgeleide technici. Nederlandse bedrijven hebben nu al veel moeite om engineers te vinden. En door de aanleg en het beheer van bijvoorbeeld zonne- en windparken en energiezuinige installaties zal de behoefte aan bekwame technici blijven stijgen.

Als technisch zzp’er kun jij een actieve bijdrage leveren aan een duurzamere toekomst en dit tekort tegengaan. Kies je voor duurzame technische projecten, dan maak je dus écht een verschil. Door de groeiende marktvraag heb je bovendien veel keuze in het soort werk dat je doet. Er is altijd wel een interessant duurzaamheidsproject dat bij je past. We zetten een aantal van de mooiste projecten voor je op een rij.

Duurzame energieprojecten: wind- en zonneparken

Duurzame energieprojecten spelen een belangrijke rol in het bereiken van de Nederlandse klimaatdoelen. Ons land wil namelijk minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen en de transitie naar een duurzame energievoorziening versnellen. Hiervoor kunnen we niet zonder de ontwikkeling van wind- en zonneparken.

Windmolenparken wekken op grote schaal energie op uit wind en worden zowel op land als op zee gebouwd. Als technisch zzp’er kun je meewerken aan verschillende duurzaamheidsprojecten gericht op windenergie. Hierbij kun jij je focussen op de installatie van nieuwe windturbines of het monitoren van de prestaties van bestaande turbines. Of je lost technische storingen op, zodat de systemen optimaal blijven werken.

Naast windparken worden er in Nederland allerlei zonneparken ontwikkeld, onder meer op voormalige industrieterreinen en wateroppervlaktes. Ook hier kun jij als technisch zzp’er een mooie bijdrage aan leveren. Bijvoorbeeld door mee te werken aan duurzaamheidsprojecten voor de ontwikkeling van efficiënte en betrouwbare zonnesystemen. Of door de techniek achter deze systemen te optimaliseren voor een hogere energieopbrengst.

Onze opdrachtgever RWE is een belangrijke speler op het gebied van wind- en zonne-energie en een drijvende kracht achter de internationale energietransitie. Het energieconcern investeert ruim 50 miljard euro in hernieuwbare energiebronnen en innovatieve technologieën. Bijvoorbeeld voor de bouw van windparken op de Noordzee. Als technisch zzp’er kun jij een nuttige bijdrage leveren aan dergelijke innovatieve projecten. 

Duurzame energieprojecten: bio-energiecentrales

Ben jij als technisch zzp’er geïnteresseerd in duurzame energieprojecten? Dan kun je ook aan de slag gaan met bio-energie. Deze energie wordt opgewekt uit organisch materiaal, zoals biomassa en afvalstoffen. Duurzame biomassa is een belangrijke overbruggingstechnologie voor de energietransitie. Hiermee kunnen bedrijven weersonafhankelijke, regelbare en betrouwbare elektriciteit en warmte opwekken.

Onze opdrachtgever Onyx Power maakt gebruik van biomassa. Ga je bij Onyx Power aan de slag als technisch zzp’er, dan heb je de kans om mee te werken aan belangrijke duurzaamheidsprojecten. Zo wil het bedrijf uiterlijk in 2030 in al haar bestaande kolencentrales overschakelen op alternatieve brandstoffen. Daar heeft ze technisch experts voor nodig, zoals bekwame zzp’ers, die rekening houden met de hoogste veiligheidsnormen.

Duurzame projecten voor een circulaire economie

In Nederland zijn er allerlei duurzaamheidsprojecten voor het bevorderen van een circulaire economie. Hierbij gaat het om het verminderen van afval en het hergebruiken en het recyclen van materialen. Maar ook om het ontwikkelen van innovatieve productiemethoden en bedrijfsmodellen. Dit levert gesloten kringlopen op en gaat verspilling tegen.

Lijken dit soort duurzaamheidsprojecten jou interessant? Als technisch zzp’er kun jij je onder meer bezighouden met het ontwerpen en het implementeren van systemen voor waterzuivering en regenwateropvang. Of meewerken aan projecten gericht op afvalwaterbehandeling en afvalverwerking.

Bijvoorbeeld bij onze opdrachtgever HVC. Momenteel werkt dit afvalverwerkingsbedrijf aan 42 duurzame projecten door heel Nederland. Hierbij ligt de focus onder meer op het afvangen van CO2 en het uitbreiden van het warmtenet om woningen en gebouwen aardgasvrij te maken.

Ook onze Amsterdamse partner AEB houdt zich volop bezig met duurzaamheidsprojecten voor een circulaire economie. Het afvalverwerkingsbedrijf verwerkt restafval van gemeenten en bedrijven. Daarbij probeert ze zoveel mogelijke waardevolle stoffen uit het afval te halen. Wat overblijft wordt efficiënt verbrandt om warmte te leveren aan huishoudens en bedrijven.

Het bedrijf zet onder meer kunstmatige intelligentie (AI) in om een maximaal rendement uit opgewekte energie te halen. Met een slim energieplatform moet het mogelijk worden om energie efficiënter te produceren en te distribueren naar gebruikers. Dit gebeurt mede door het combineren van data en de inzet van AI-voorspellingstechnieken. Ook met dit soort innovatieve duurzaamheidsprojecten kun je als technisch zzp’er aan de slag gaan.

Banner ZZP-Techniek Stratt+ 01

Projecten voor duurzame brandstoffen

Duurzame brandstoffen zijn onmisbaar voor het creëren van een groenere wereld. Hiermee wordt ons land minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Daarnaast zorgen duurzame brandstoffen voor minder luchtvervuiling. Lijken dit soort duurzaamheidsprojecten jou interessant? Mooi, want ook hierin liggen volop kansen voor technisch zzp’ers.

Bijvoorbeeld bij onze opdrachtgever Neste, ’s werelds grootste biobrandstofproducent. Hier kun je als technisch freelancer bijdragen aan de productie van onder meer duurzame vliegtuigbrandstof en hernieuwbare diesel. Of je focussen op de ontwikkeling van recyclingtechnologie om plastic afval tegen te gaan. Zo heeft Neste in Rotterdam en Sluiskil raffinaderijen voor hernieuwbare producten.

Naast biobrandstof is ook groene waterstof een veelbelovende duurzame brandstof. Hierin wordt volop geïnvesteerd. Groene waterstof wordt geproduceerd met behulp van duurzame energie. Bij dit proces komt geen CO2 vrij.

Neste produceert groene waterstof op haar bioraffinaderij in Rotterdam en RWE ontwikkelt het project Eemshydrogen in Groningen, waarmee ze op grote schaal groene waterstof wil gaan produceren. En Onyx Power heeft plannen om in Rotterdam een fabriek te bouwen voor de productie van blauwe waterstof. Hierbij komt wel CO2 vrij, maar in tegenstelling tot bij grijze waterstof wordt deze afgevangen en elders opgeslagen.

Als technisch zzp’er kun je een belangrijke bijdrage leveren aan waterstofprojecten. Je kunt waterstofinfrastructuur installeren en onderhouden, technische ontwerpen maken voor waterstofinstallaties of juist toezien op veiligheid tijdens waterstofproductie.

Er zijn, kortom, tal van mogelijkheden om als freelancer aan duurzame technische projecten mee te werken. Zo lever jij als technisch zzp’er een tastbare bijdrage aan een groenere wereld.

Aan de slag met duurzame projecten?

Wil jij als technisch zzp’er aan de slag met duurzame projecten? De beste zzp-opdrachten vind je bij Stratt+.

Bronnen: AEB, Business Insider, HVC, Neste, Onyx Power, RWE

Word jij de nieuwe 

De mooiste duurzaamheidsprojecten voor technisch zzp’ers

?

Reageer en wij nemen binnen 1 werkdag contact met je op om de vacature te bespreken!