Het belang van goed leiderschap in technische havenfuncties

Stratt+ Leiderschap in de haven

De haven is een complexe en dynamische omgeving, waar technisch professionals elke dag aan honderden innovatieve projecten werken. Goed leiderschap heeft een grote impact op het succes van deze projecten. In deze blog vertellen wij je meer over het belang van goed leiderschap in technische havenfuncties.

Wat is goed leiderschap in de haven?

De technische projecten die in de havens van Nederland en België worden uitgevoerd, zijn vaak complex. Meerdere disciplines werken samen aan de havenoplossingen van de toekomst. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en digitalisering. De havens moeten namelijk in korte tijd grote stappen zetten om te verduurzamen en in 2050 zelfs volledig klimaatneutraal zijn.

Om te zorgen dat deze technische havenprojecten vlekkeloos verlopen, is goed leiderschap onmisbaar. Op die manier is het mogelijk om werk van hoge kwaliteit te leveren en werken de multidisciplinaire teams in de haven efficiënt samen.

Bij goed leiderschap draait het om een aantal zaken: het vermogen om doelen te stellen, effectieve communicatie en besluitvaardigheid. Daarnaast gaat het erom om dat je in staat bent om anderen te inspireren. Verder zijn het tonen van integriteit en het nemen van verantwoordelijkheid belangrijke onderdelen van goed leiderschap.

In technische havenfuncties komt goed leiderschap met zijn eigen set van unieke uitdagingen. Naast het beheersen van de technische onderdelen van projecten, moeten projectleiders en -managers omgaan met de dynamiek van de havenomgeving.

Ook moeten zij oog hebben voor de strikte veiligheidsvoorschriften in de haven en de toepassing van innovatieve technieken. Om technische teams in de haven succesvol te managen, is goed leiderschap daarom essentieel.

Inspireren tot innovatie

Een van de krachtigste aspecten van goed leiderschap in technische havenfuncties is het vermogen om een cultuur van innovatie te creëren. Door ruimte te bieden aan creativiteit en nieuwe ideeën, moedig jij jouw technische teams aan om met innovatieve oplossingen te komen voor complexe havenproblemen.

Een succesvolle technisch leidinggevende weet dat het ondersteunen van nieuwe technieken slechts één onderdeel is van goed leiderschap. Door zelf deel te nemen aan het creatieve proces, toon je als leider niet alleen jouw betrokkenheid, maar geef je ook het goede voorbeeld over wat er allemaal mogelijk is.

Organiseer brainstormsessies en stimuleer deze ook onder je teamleden. Laat hierbij zien dat je waarde hecht aan het perspectief van elk teamlid en dat hun bijdragen belangrijk zijn voor het gezamenlijke succes van jullie technische projecten in de haven.

Op die manier maak je ruimte voor nieuwe ideeën en creëer je samen met jouw collega’s een cultuur van innovatie in de haven.

Werken in de haven - Stratt+ liggende banner 01

Veiligheid als prioriteit

In een complexe en risicovolle omgeving als de haven is het waarborgen van de veiligheid van het hoogste belang. Jouw teamleden werken hier bijvoorbeeld met gevaarlijke stoffen of zwaar materieel. Maar ook zaken als sociale veiligheid en cybersecurity zijn belangrijke factoren voor een gezonde havenomgeving.

Als technisch leidinggevende speel je een cruciale rol in het bevorderen van een veiligheidscultuur die verder reikt dan alleen het naleven van de regels. Het draait erom dat de veiligheidsnormen en -regels een onlosmakelijk onderdeel vormen van de cultuur binnen jouw organisatie. Veiligheid moet geen verplichting zijn, maar een gedeelde waarde die in elk aspect van jullie werk terugkomt.

Als technisch leidinggevende geef jij het goede voorbeeld van de gewenste veiligheidscultuur. Moedig je teamleden aan om hun zorgen over veiligheid te delen, geef hun feedback en ga gezamenlijk op zoek naar oplossingen.

Goed leiderschap in jouw technische havenfunctie betekent ook dat je investeert in trainingen om de veiligheidskennis van jouw teamleden te vergroten. Op die manier kunnen zij zich beter aanpassen aan de continu veranderende veiligheidsvereisten in de haven. Daarnaast zijn ze zo beter in staat om proactief bij te dragen aan het creëren van een veilige werkomgeving.

De kracht van effectieve communicatie

Zonder effectieve communicatie geen goed leiderschap. Door helder en open te communiceren, zorg jij als technisch leidinggevende voor gestroomlijnde havenprojecten. Jij begrijpt dat communicatie niet alleen belangrijk is binnen jouw eigen team, maar ook daarbuiten. Bijvoorbeeld met andere afdelingen of stakeholders in de haven.

Veel havenprojecten staan of vallen bij de samenwerking tussen multidisciplinaire teams. Om de communicatie binnen jouw projecten te bevorderen, is het belangrijk dat je als technisch leidinggevende regelmatig vergaderingen organiseert. Tegelijk is het zaak dat je de deur openhoudt voor informele gesprekken, waarin teamleden vrijelijk hun ideeën en bevindingen kunnen delen.

Bij goede communicatie gaat het niet alleen om wat jij of de ander zegt; luisteren en waarnemen zijn minstens zo belangrijk. Besteed hier oprechte aandacht aan als technisch leidinggevende om te ontdekken wat er speelt binnen jouw team.

Zo toon je goed leiderschap in jouw havenfunctie en stimuleer je een omgeving waarin iedereen zich gehoord voelt. En dat zorgt er weer voor dat alle betrokkenen efficiënter te werk gaan tijdens de uitvoering van jullie havenprojecten.

Sterk leiderschap in tijden van verandering

In een snel evoluerende omgeving als de haven moet je als technisch leidinggevende goed om kunnen gaan met veranderingen. Omarm deze niet alleen, maar ondersteun ook jouw technische teams bij het werken binnen een veranderende omgeving.

Dit vraagt om een combinatie van flexibiliteit en proactiviteit. Hierbij is het belangrijk dat je jouw teamleden coacht en motiveert om met de veranderingen om te gaan.

Ook hierin speelt goede communicatie een belangrijke rol. Met verandering komt namelijk vaak onzekerheid. Door helder te communiceren, zorg je dat jouw teamleden de veranderingen beter begrijpen en hierop in kunnen spelen.

Stimuleer jouw teams daarnaast om flexibel te zijn en zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Moedig je teamleden aan om problemen op te lossen en nieuwe initiatieven te ontwikkelen.

Zijn de veranderingen direct van invloed op het dagelijkse werk van jouw technische team? Betrek hen dan direct bij het besluitvormingsproces. Zo vergroot je hun flexibiliteit en gevoel van eigenaarschap. Ook op deze manier toon je goed leiderschap in jouw technische havenfunctie.

Op zoek naar een (leidinggevende) functie in de haven?

Via Stratt+ kun je slag gaan met een interessante havenbaan of -project waarmee jij je verder ontwikkelt als technisch professional. Klinkt dat goed? Bekijk onze kansen in de haven of neem direct contact op!

Bron: Great Place to Work

Word jij de nieuwe 

Het belang van goed leiderschap in technische havenfuncties

?

Reageer en wij nemen binnen 1 werkdag contact met je op om de vacature te bespreken!