Porthos-project voor CO2-opslag van start

Porthos-project CO2-opslag - Stratt+

Porthos gaat definitief investeren in de bouw van het eerste grote Nederlandse CO2-transport- en -opslagsysteem. De bouw hiervan start vanaf 2024 in Rotterdam en het systeem moet volgens planning vanaf 2026 operationeel zijn.

CO2-transport en -opslag in de haven

Porthos is een joint venture (gezamenlijke onderneming) tussen onze partner Gasunie, EBN en het Havenbedrijf Rotterdam. De onderneming levert transport- en opslagservices voor CO2 aan diverse partijen in de haven van Rotterdam.

Voor de realisatie van de Porthos-infrastructuur wordt € 1,3 miljard uitgetrokken. Nu Porthos definitief gaat investeren, zal de onderneming de benodigde opdrachten aan aannemers verlenen, zodat zij het project kunnen gaan realiseren.

Verschillende bedrijven gaan CO2 afvangen en aan Porthos aanleveren. Hiervoor investeren zij zelf in afvanginstallaties. Het gaat om onze partner ExxonMobil, Air Liquide, Air Products en Shell. Vervolgens gaat Porthos de afgevangen CO2 vanuit de Rotterdamse haven naar lege gasvelden transporteren. Deze liggen zo’n 20 kilometer uit de kust.

10 procent minder CO2-uitstoot

Gedurende een periode van 15 jaar gaat Porthos circa 2,5 megaton CO2 per jaar opslaan. In totaal wordt er zo’n 37 megaton opgeslagen. Daarmee zit de Porthos-opslagfaciliteit vol, al biedt het transportsysteem dat op land wordt aangelegd nog ruimte voor andere CO2-opslag-projecten.

Porthos-directeur Hans Meeuwsen licht de investering toe: “De opslag van CO2 is cruciaal als we de klimaatdoelen in Nederland willen halen. Dit investeringsbesluit is een belangrijk startmoment voor toekomstige ontwikkelingen in de opslag van CO2 in Nederland.”

CO2-afvang en -opslag (CCS) is een belangrijke methode om onze klimaatdoelen te behalen. Hiermee is het mogelijk om grote hoeveelheden CO2 op een kostenefficiënte wijze uit de atmosfeer te houden. Daardoor zal de Rotterdamse havenindustrie in de nabije toekomst 10 procent minder CO2 uitstoten.

Tegelijk wordt er ook volop geïnvesteerd in de energietransitie om te zorgen dat de haven van Rotterdam in 2050 volledig klimaatneutraal is. Deze enorme opgave vraagt om een hoop technische expertise en dat biedt interessante kansen voor hoger opgeleide technici.

Ook aan de slag gaan met een mooie havenuitdaging?

Dat kan via Stratt+! Wij werken samen met veel technische bedrijven in de Rotterdamse haven. Deze bedrijven investeren volop in innovatie en verduurzaming. Neem contact op om alle mogelijkheden te bespreken.

Bron: Port of Rotterdam

Word jij de nieuwe 

Porthos-project voor CO2-opslag van start

?

Reageer en wij nemen binnen 1 werkdag contact met je op om de vacature te bespreken!