Samen zorgen voor een inclusieve technische werkplek

Vrouwendag Stratt+ | International Women's Day 01

Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag: een uitstekend moment om de technische vrouw in het zonnetje te zetten. Het is namelijk heel belangrijk dat meer vrouwen in de techniek starten en hier ook in blijven werken. Een inclusieve werkplek draagt hieraan bij.

Nog te weinig vrouwen actief in technisch beroep

De techniek is een prachtig werkveld. Alleen hiermee kunnen we belangrijke vraagstukken, zoals klimaatverandering en de energietransitie, oplossen. Bovendien wordt de techniek door ontwikkelingen als digitalisering en kunstmatige intelligentie een steeds interessanter werkveld. Genoeg redenen dus om in de techniek te willen werken.

Toch is het aantal vrouwen met een technisch beroep erg laag. Eerder schreven wel al dat slechts 14 procent van de technici vrouw is. Steeds meer meisjes en jonge vrouwen kiezen wel voor een technische opleiding, maar dit zien we nog nauwelijks terug in de beroepscijfers. Maar weinig vrouwen komen uiteindelijk op de technische werkvloer terecht en veel van hen verlaten de techniek ook weer snel.

Hiervoor bestaan verschillende redenen. Zo worden vrouwen op de technische werkvloer vaak anders behandeld dan mannen en worden hun prestaties minder hoog beoordeeld. Ook hebben ze meestal geen vrouwelijk technisch rolmodel waaraan ze zich kunnen spiegelen. Daarnaast bieden werkgevers vaak geen flexibele werkuren.

Waarom de technische werkplek inclusiever moet worden

Het thema van Internationale Vrouwendag 2023 is #EmbraceEquity. Met ‘equity’ wordt bedoeld dat er aandacht is voor de specifieke behoeften van elk individu. Dit is dus niet hetzelfde als ‘equality’ (gelijkheid), waarbij iedereen dezelfde kansen krijgt. Equity erkent juist dat niet iedereen vanaf hetzelfde punt start. Zaken als etniciteit, leeftijd en geslacht spelen hierin mee.

Aangezien er nog te weinig vrouwen in de techniek (blijven) werken, is equity ook hier een belangrijk onderwerp. Hoe spelen we in op hun behoeften? We kunnen dit begrip echter alleen in de praktijk brengen door een inclusieve werkplek te creëren. Bij inclusie worden mensen echt betrokken in de groep. Het betekent dat iedereen erbij hoort en dat dit zichtbaar is in het gedrag en de regels op de werkvloer.

Door inclusiviteit kunnen we zorgen dat iedereen, ook vrouwen, zich thuis voelen in de techniek. En dat is heel belangrijk, want hoe meer mensen zich thuis voelen op de werkplek, hoe meer vertrouwen ze hebben om hun technische werk goed uit te voeren.

Een inclusieve technische werkplek, hoe doen we dat?

Een inclusieve technische werkplek heeft vele voordelen. Het zorgt ervoor dat mensen meer betrokken zijn bij het werk en dat er ruimte is voor ieders ideeën. Zo ontdekken mensen samen eerder oplossingen voor technische vraagstukken. Dat komt natuurlijk goed van pas in een sector waarin innovatie zo belangrijk is.

Hoe maken we de technische werkplek nu precies inclusief? We delen een aantal manieren.

Let op specifieke behoeften: op een inclusieve technische werkplek wordt er geluisterd naar ieders specifieke behoeften. Voor vrouwen kan het hierbij bijvoorbeeld al om praktische zaken gaan als werkkleding en -schoenen in vrouwenmaten. Daarnaast kunnen zij bijvoorbeeld behoefte hebben aan meer flexibele werktijden.

Veel vrouwen ontbreekt het daarnaast aan een vrouwelijk technisch rolmodel. Willen ze doorgroeien naar een hogere functie binnen een bedrijf, dan kunnen ze het gevoel krijgen dat dit niet voor hen is weggelegd. Ze zien immers geen vrouwen in hun omgeving die hetzelfde doen. Het kan helpen om een coach of mentor in te zetten, die medewerkers kan ondersteunen als zij willen doorstromen.

Een bedrijf kan verder onderzoeken wat er onder zijn werknemers speelt door middel van een enquête of tevredenheidsonderzoek. Dit soort kleine acties kunnen op de lange termijn veel effect hebben voor de inclusiviteit. Wel moet een bedrijf dan natuurlijk ook echt iets met de resultaten van zo’n onderzoek doen en gepaste acties ondernemen.

Voorkom microagressies: voor het creëren van een inclusieve technische werkplek is het ook belangrijk om op microagressies te letten. Dit zijn opmerkingen, vragen of acties die misschien onschuldig lijken, maar het niet zijn. Voor een vrouw in de techniek is het bijvoorbeeld erg vervelend als er vrouwonvriendelijke opmerkingen in de bedrijfskantine worden gemaakt.

Zulke opmerkingen worden snel afgedaan als een ‘grapje’ en lijken daarmee onschuldig. Maar eigenlijk zegt het dat iemand er niet bij hoort en anders is. Ze staan inclusiviteit in de weg. Microagressies hebben vooral veel impact als ze vaak voorkomen.

Het kan lastig zijn om tegen dit soort opmerkingen en handelingen in te gaan. Juist omdat ze vaak onschuldig lijken, mensen zich er niet van bewust zijn of de kritiek hierop niet serieus nemen. Daarom is het belangrijk om de onderliggende boodschap te bespreken en elkaar op deze vooroordelen te wijzen.

Voor alle medewerkers is het belangrijk om het direct aan te geven als ze het niet met een opmerking eens zijn of als deze een verkeerde impact heeft. Daarnaast is het erg belangrijk dat leidinggevenden en managers hierover bewustwording en draagvlak creëren. Alleen zo kan men microagressies op de technische werkvloer samen efficiënt tegengaan.

Zorg voor duidelijke inclusiviteitsdoelen en -acties: een derde manier om de technische werkplek inclusiever te maken, is door een diversiteit- en inclusiebeleid te creëren. Het is voor bedrijven belangrijk om een duidelijke visie over inclusie te formuleren inclusief haalbare doelen en maatregelen. Een technisch werkgever moet hiervoor ook in gesprek gaan met zijn medewerkers. Welke behoeftes spelen er en wat kan iedereen bijdragen aan dit beleid?

Verder is het belangrijk dat een technisch bedrijf zijn leidinggevenden traint in inclusie. Het gaat erom dat zij alle werknemers gelijke kansen bieden en dat ze bijdragen aan een veilige bedrijfscultuur, waarin iedereen misstanden durft aan te kaarten. Technisch leidinggevenden kunnen hiervoor bijvoorbeeld ook een ‘bias-bewustwordingstraining’ volgen. Hiermee worden ze zich bewust van hun eigen vooroordelen.

Daarnaast kunnen technische bedrijven zich aansluiten bij initiatieven voor vrouwenemancipatie. Een voorbeeld hiervan is de Women’s Empowerment Principles van de Verenigde Naties. Hiermee dragen bedrijven ook naar buiten toe uit dat zij inclusiviteit belangrijk vinden en trekken ze gelijkgestemde medewerkers aan.

Kortom, inclusie is voor elk technisch bedrijf een belangrijk onderwerp. Hierdoor voelen alle werknemers zich thuis en kan iedereen zichzelf zijn op de werkplek. En daardoor blijven ook vrouwen vaker in de techniek werken. Bedrijven kunnen dit echter alleen realiseren door een heldere visie en goede onderlinge samenwerking.

Aan de slag gaan in de techniek?

Ben jij een vrouw die droomt van een technische carrière? Met onze betrokken aanpak vinden wij voor jou de beste match binnen een inclusieve organisatie. Zoek dus niet verder en neem contact op!

Word jij de nieuwe 

Samen zorgen voor een inclusieve technische werkplek

?

Reageer en wij nemen binnen 1 werkdag contact met je op om de vacature te bespreken!