TenneT zoekt oplossingen voor vol elektriciteitsnet in haven

TenneT elektriciteitsnet in haven - Stratt+

Netbeheerder TenneT werkt samen met het Havenbedrijf Rotterdam en Stedin aan oplossingen voor het volle elektriciteitsnet in de Rotterdamse haven. De drie partijen hebben een taskforce opgericht om te kijken hoe zij bedrijven in de toekomst meer ruimte kunnen bieden.

Krapte houdt komende jaren aan

Steeds meer bedrijven in de Rotterdamse haven maken de overstap naar elektriciteit. Een belangrijke ontwikkeling voor de energietransitie, maar het zet ook de netwerkcapaciteit onder druk. De verwachting is dat er de komende jaren sprake blijft van krapte. Voor nieuwe aansluitingen in de Europoort, Botlek en Pernis geldt daarom een wachtlijst.

Om de krapte op te lossen, heeft onze opdrachtgever TenneT de krachten gebundeld met het Rotterdamse Havenbedrijf en Stedin. Samen willen zij het netwerk sneller uit gaan breiden en efficiënter inzetten.

Naast de stijgende vraag wordt de netcapaciteit ook beïnvloed door het fluctuerende elektriciteitsaanbod als gevolg van meer wind- en zonne-energie.

Uitbreiding op korte en lange termijn

TenneT breidt samen met Stedin het elektriciteitsnet in de regio uit, maar dit kost meerdere jaren. Als alle werkzaamheden volgens plan verlopen, levert TenneT tussen 2027 en 2029 de belangrijkste uitbreidingen op. Tegen 2030 wil het bedrijf de netcapaciteit uitbreiden naar tweeënhalve keer de huidige capaciteit.

Ook op korte termijn willen TenneT, Stedin en het Havenbedrijf ruimte op het net creëren. Hiervoor hebben ze samen een Energy Board Haven en Industriecomplex opgericht dat een programmaplan ontwikkelt voor het elektriciteitsnet. Dit omvat de volgende doelen: sneller bouwen, beter plannen en meer flexibiliteit creëren.

De New Energy Taskforce ontwikkelt voor elk individueel knelpunt oplossingen. Op korte termijn gaat het bijvoorbeeld om andere manieren voor energieopslag en het inzetten van reservecapaciteit. Daarnaast onderzoekt de taskforce de optie om ‘Energy Hubs’ op te richten. Hierin kunnen bedrijven onderling capaciteit uitwisselen en verbeteren.

Naast netbeheer op land houdt TenneT zich ook bezig met netbeheer op zee. Hier werkt het bedrijf aan verschillende duurzaamheidsprojecten voor een groene energievoorziening.

Klaar voor een nieuwe techniekuitdaging?

Wij leren jou graag goed kennen om zo de ultieme technische match voor je te creëren. Bijvoorbeeld bij een energiebedrijf als TenneT. Neem direct contact op of bekijk onze duurzame (energie)vacatures in de techniek.

Bronnen: Industrielinqs, TenneT

Word jij de nieuwe 

TenneT zoekt oplossingen voor vol elektriciteitsnet in haven

?

Reageer en wij nemen binnen 1 werkdag contact met je op om de vacature te bespreken!